wat betekenen de veranderingen bij studentenpsychologen voor ons?

kortdurende begeleiding, betaalde sessies en een getrapt systeem

14/12/2022

Het is niet altijd even gemakkelijk als student. Gelukkig staan de studentenpsychologen klaar voor studie- of psychologische begeleiding. Het systeem verandert licht: de focus ligt nu op kortdurende begeleiding en psychologische begeleiding wordt betalend. De begeleiding zelf wordt nóg meer op maat van de student en de wachtlijsten worden zo veel als mogelijk weggewerkt. Studentenpsychologe Isabelle Vloeberghs licht toe.

“Het aanbod van studentenbegeleiding blijft zeker overeind”, stelt Isabelle Vloeberghs mij onmiddellijk gerust. “We hebben een team van een zestiental studentenpsychologen bij wie studenten terecht kunnen met uiteenlopende problematieken. We werken op maat: studenten die bij ons een afspraak maken, krijgen een intakegesprek van een halfuur. Wat is er aan de hand en welke vorm van ondersteuning heb je nodig?” Voor die ondersteuning wordt er gewerkt met een getrapt systeem. Sommige studenten willen zelfstandig aan de slag gaan met de online programma’s of de handboeken rond faalangst, uitstelgedrag of andere onderwerpen, andere hebben eerder nood aan de workshops, waarin ze met een hele groep samen aan bijvoorbeeld faalangst, uitstelgedrag of presentatievaardigheden werken. Er zijn ook eenmalige online tips-en-trickssessies, bijvoorbeeld over blokken en plannen.  

“Maar sommige studenten hebben eerder nood aan individuele begeleiding. We zetten vooral in op kortdurende begeleiding.” Dat wil niet zeggen dat studenten op een vooraf bepaald aantal sessies volledig genezen weer buiten moeten staan. “Dat wil eerder zeggen dat we na bijvoorbeeld een semester samen met de student gaan bekijken wat er verder nog nodig is, dat kan ook een doorverwijzing zijn.” Dat blijft een individueel traject waarbij voornamelijk wordt gekeken wat het beste is voor de student zelf. “Onze studentenpsychologen hebben heel uiteenlopende kennis en expertise. Op die manier kunnen studenten een begeleiding volgen die echt bij hun problematiek en hulpvraag past. Zo werken sommige psychologen eerder explorerend en inzichtgevend en andere liever met concrete opdrachten en vragenlijsten.”

 

wat verandert er? 

Die kortdurende begeleiding is een verandering ten opzichte van vroeger. “Dat komt omdat we zo veel aanmeldingen krijgen”, licht Vloeberghs toe. “Sinds corona merken we dat de vraag gestegen is, zeker van psychologische begeleiding. In principe is dat positief: het is goed dat mensen hulp vragen wanneer ze dat nodig hebben en bij ons terecht kunnen. Maar we willen absoluut een wachtlijst vermijden, zodat studenten die zich aanmelden snel geholpen kunnen worden.” Deze werkwijze sluit aan bij de ELP-hulpverlening in de bredere samenleving (Eerstelijnspsychologische zorg, n.v.d.r.): een focus op kortdurende begeleiding van milde tot matige problematieken. Wat als je met iets ernstigers kampt? “In dat geval verwijzen we naar externe hulp”, zegt Vloeberghs. “Voor de student maakt het in principe geen verschil of die binnen of buiten de universiteit hulp krijgt. We hebben een netwerk van psychologen, psychotherapeuten en klinisch orthopedagogen uitgebouwd met wie we regelmatig samenwerken. We ondersteunen tien sessies financieel, zodat de student per sessie 11 euro – of 4 euro als de student verhoogde tegemoetkoming heeft – betaalt.” Het is de bedoeling om alle studenten snel hulp aan te bieden; ook wanneer er wachtlijsten dreigen, wordt dat netwerk ingeschakeld. 

Ook een verandering is dat psychologische begeleiding betalend wordt. “Het intakegesprek is altijd gratis, maar daarna zijn sessies rond psychologische begeleiding betalend.” Ferme tarieven zijn dat niet: vanaf januari gaat het over 11 euro per sessie, 4 euro indien je een verhoogde tegemoetkoming hebt. Daarmee volgen de studentenpsychologen de conventie van Vlaanderen. “Alleen de sessies voor psychologische begeleiding zijn aan dat tarief omdat we gelijkschakelen met externe psychologen.” Op die manier maakt het als student dus ook weinig verschil als je wordt doorverwezen. Individuele studiebegeleiding blijft evenzeer gratis.  

Verhoogt dat niet enigszins de drempel voor studenten die op zoek zijn naar psychologische hulp maar niet goed weten waar ze het geld vandaan moeten halen? “We zijn inderdaad bezig met die drempel”, knikt Vloeberghs. “Iedereen van ons wil absoluut vermijden dat studenten door de mazen van het net zouden vallen. Voor studenten die de tarieven niet kunnen betalen, komt er een regeling met de sociale dienst, zodat ook die studenten zeker op gesprek kunnen komen. Iedereen is bezorgd over een mogelijke impact op de studenten die we begeleiden. Maar het is ook wel een beetje de realiteit van het moment: de begeleiding wordt betaald opdat we deze ondersteuning kunnen blijven aanbieden.” 

 

schematisch 

Werkboek om op individuele basis te werken 

10 – 15 euro/boek 

Online programma’s 

Gratis 

Tips & Tricks-sessies 

Gratis 

Workshops & groepssessies 

Gratis 

Individuele studiebegeleiding 

Gratis 

Begeleiding door zorgcoördinatoren 

Gratis 

Individuele psychologische begeleiding in december 2022 

5 euro per sessie 

Individuele psychologische begeleiding vanaf 1 januari 2023 

11 euro per sessie 
4 euro per sessie (verhoogde tegemoetkoming)