VVS eist studentenstem in het parlement

19/02/2007
🖋: 

Op vrijdag 2 februari hield de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) een ludieke actie aan het Vlaams Parlement. De organisatie vindt dat de stem van de studenten nog steeds niet serieus genomen wordt in het debat over het nieuwe financieringsdecreet voor het hoger onderwijs. Tijdens de actie overhandigde de organisatie een petitie met meer dan 18.000 handtekeningen, waarin een hoorzitting met VVS over het nieuwe decreet in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement geëist werd.

Vorig jaar mobiliseerde de organisatie meer dan tienduizend studenten voor betogingen tegen het nieuwe financieringsplan van minister Vandenbroucke. VVS-voorzitter Hans Plancke sluit nieuwe acties niet uit indien de studentenkoepel niet meer gehoord zou worden in dit dossier. De eisen blijven dezelfde als in het begin van het academiejaar. VVS wil een correctere verdeelsleutel voor de middelen die naar onderwijs en naar onderzoek gaan, eist meer aandacht voor achtergestelde groepen in het hoger onderwijs en wil dat het voorgestelde leerkrediet van 140 naar 180 studiepunten opgetrokken wordt. “We staan natuurlijk open voor alternatieve ideeën indien die een deftig antwoord op onze bekommernissen vormen.” Ondertussen werd de petitie ontvankelijk verklaard en wacht Plancke op een datum voor de hoorzitting. Vraag blijft of het nog veel zal uithalen. De minister heeft immers al te kennen gegeven zijn plan liefst nog voor het zomerreces door het parlement te jagen. Meer info op www.vvs-axie.be

 

Euhm... VVS?

De Vlaamse Vereniging van Studenten is de overkoepelende organisatie van de Vlaamse studentenraden. De organisatie werd in 1938 opgericht. Sinds 2000 wordt VVS erkend als de officiële spreekbuis van de Vlaamse student.

 

De standpunten van VVS worden bepaald op de Algemene Vergadering (AV) door de vertegenwoordigers van de verschillende studentenraden. De AV verkiest ook elk jaar een Raad van Bestuur, die belast wordt met de dagelijkse leiding van de organisatie. Vooraleer een standpunt op de AV komt, wordt het besproken in een werkgroep die open is voor alle Vlaamse studenten. Daarnaast telt VVS ook vijf stafmedewerkers die de organisatie moeten helpen haar doeleinden te verwezenlijken en de nodige informatie moeten leveren aan de AV en de werkgroepen om tot een degelijk standpunt te komen.

 

VVS stelt zichzelf volgende vijf doelstellingen:

  1. Het behartigen van de rechten en belangen van alle studenten in Vlaanderen.
  2. Het ontwikkelen van activiteiten om de democratisering van het onderwijs te stimuleren en te verdedigen.
  3. Het nastreven van een onderwijs van de allerhoogste kwaliteit.
  4. Het ijveren voor democratisch georganiseerde onderwijsinstellingen met reële studenteninspraak.
  5. Het zich inzetten voor de democratisering van de maatschappij