UA op schok

04/10/2005

Nu de eenmaking van de Universiteit Antwerpen al enkele jaren een feit is, komt er schot in de plannen van de universitaire overheden om de faculteiten die over twee campussen verspreid waren op één campus onder te brengen. We hadden een gesprek met Eddy Smets en Christophe Wouters om na te gaan waar de studenten zich de komende jaren allemaal aan mogen verwachten.

De meeste studenten zullen jullie niet kennen, kunnen jullie even uitleggen wat jullie juist doen op de UA?

Eddy Smets Voor de studenten ben ik dan ook niet zo belangrijk want ik zorg vooral voor het onderhoud van de gebouwen van de buitencampussen en dat is in de eerste plaats voor de diensten belangrijk.

Kristoff Wouters Ik ben diensthoofd van één van de afdelingen van Eddy. Ik zorg voornamelijk voor alle grote investeringen, alle grote verbouwingsprojecten en ook alle nieuwbouwprojecten, waarvan de Meerminne – het nieuwe gebouw op Kipdorp – op dit moment het belangrijkste is.

 

Wat kunnen we nu eigenlijk aan bouwplannen verwachten van de UA?

Kristoff De Meerminne zal worden afgewerkt tegen februari 2006, dat wil zeggen dat wij hopen op 13 februari de eerste lessen in de Meerminne te laten doorgaan. Dit is zeer scherp gerekend maar momenteel nog altijd het streefdoel. Dit geldt enkel voor de seminarielokalen. De aula's zullen ofwel na Pasen ofwel het komende academiejaar in gebruik worden genomen. We hopen dus op zeer korte termijn de Meerminne in gebruik te hebben. Voorlopig zit dat er nog in, maar de timing is bijzonder krap.

 

Welke studenten zouden daar dan terechtkomen?

Eddy In de Meerminne worden normaal alle studenten PSW gegroepeerd, dus zowel die van Campus Drie Eiken als die van de Stadscampus. Nadat de studenten PSW van de Stadscampus weg zullen zijn, zal de vrijgekomen ruimte, opgeknapt worden door mijn collega Marc Verbruggen. Die ruimte zou dan daarna door de faculteit Letteren en Wijsbegeerte worden ingenomen, die dus ook volledig naar de stad verhuist. We hopen dat ze vanaf begin volgend academiejaar volledig op de Stadscampus zitten. Christophe Wouters: Mochten de bureaus er begin volgend academiejaar nog niet zijn, dan blijft de kans toch groot dat de lessen er wel al zullen doorgaan.

 

Bestaat de mogelijkheid dat de studenten PSW in het begin nog zullen moeten pendelen tussen de twee campussen?

Kristoff Dat is alleszins niet de bedoeling. Wij verwachten dat het volledige curriculum PSW vanaf volgend jaar in de Meerminne wordt gegeven. Dat zou geen enkel probleem mogen zijn. Het is wel zo dat de PSW studenten die nu nog op Campus Drie Eiken les hebben, in het tweede semester zullen moeten verhuizen naar de binnenstad. Maar ze zullen niet moeten pendelen.

Eddy Dat hangt ook voor een deel van de professoren af, zij zouden in principe moeten pendelen, omdat hun bureaus pas na het paasverlof naar de Meerminne zullen verhuizen. Het enige dat we dus moeten proberen tegen te gaan is dat sommige proffen toch naast hun deur blijven lesgeven. De grote leslokalen kunnen inderdaad een probleem vormen, wat dat betreft is pendelen mogelijk. Maar volgens mij zitten er geen grote groepen meer in de laatste jaren PSW, aangezien die richting zo versnipperd is.

 

Hoeveel gaat de Meerminne eigenlijk kosten aan de universiteit?

Kristoff Het gebouw zal ongeveer 570 miljoen oude Belgische franken kosten, dit voor een gebouw van 9000 m², met 7 seminarielokalen en 5 auditoria en een capaciteit van 1200 studenten. De grootste aula is voorzien op 350 studenten, wat vergelijkbaar is met aula R.001 op de Stadscampus. Wat betreft technische uitrusting zal er in elk leslokaal lcd-projectie en een geluidsinstallatie voorhanden zijn, wat uiteindelijk evidente dingen zijn in een modern leslokaal. Echt revolutionaire zaken zal je niet aantreffen.

 

In welke stijl is de Meerminne gebouwd?

Eddy Jo Crepyn, de architect, kennende heeft het gebouw een behoorlijk strakke, minimalistische stijl gekregen. Je zult heel weinig hoeken en kantjes aantreffen.

Kristoff Er is niets afgerond. Alles loopt recht en is zeer mooi uitgelijnd. Er zullen geen verspringingen, geen inhammetjes zijn. Persoonlijk vind ik het bijzonder geslaagd, maar over smaken en kleuren kan men lang discussiëren.

 

Hoe zal het gebouw er uitzien?

Kristoff Wij werken met een zeer grote inkomhal die van het gelijkvloers geleidelijk afdaalt naar niveau -1. Vanuit de inkomhal zal je via een brug naar het computerlokaal kunnen dat bovenop één van de aula's ligt. Op de eerste verdieping hebben we een binnentuin laten aanleggen, vanwaar je een heel mooi zicht zult hebben op de St. Jacobskerk. Het is echter niet zeker of die binnentuin toegankelijk zal zijn voor de studenten, dat hangt van het personeel af. In de aula's die naast de inkomhal liggen zal er geen daglicht zijn. Dat heeft een aantal voordelen naar projectie en dergelijke toe. Het zijn volledige betonnen bunkers aan de buiten zijde. Langs de binnenzijde zal je echter geen beton zien.

Eddy Ook qua akoestiek heeft het een aantal voordelen, het grote auditorium ligt aan de straatkant vlak naast de tram.

Kristoff Nu blijkt dat de tram niet het meest storende is, de brandweer zit ook in die straat en we proberen ook om het geluid van hun sirenes buiten te houden.

Eddy In de seminarielokalen daarentegen heb je wel een volledige glazen gevel van op de vloer tot tegen het plafond. Dus men zal de begrafenissen live kunnen volgen. (lacht)

 

Het enige dat we moeten proberen tegen te gaan is dat proffen toch naast hun deur blijven lesgeven.

 

Wat nu ook op gang is gekomen, is de grote verhuis van de buitencampussen en alle plannen daaromtrent. Initieel lagen er drie scenario's ter discussie voor, kunt u die even toelichten?

Eddy Het waren er eigenlijk vier. Uiteindelijk is in maart voor scenario 2 gekozen, dat we nu aan het uitvoeren zijn. Een deel daarvan, de wisselingen bij de Biologie, is al gebeurd. Het enige spijtige aan scenario 2 was dat we de exacte wetenschappen niet helemaal naar de Groenenborgercampus zouden krijgen, omdat die campus gewoonweg te klein is. Concreet hebben de biologen ermee ingestemd dat ze verspreid zullen blijven zitten over de twee campussen. Er is dan wel een scheiding gemaakt tussen ecobiologen en veldbiologen. Deze oplossing is niet ideaal voor hen dat geven we toe, maar ze begrepen ook de situatie en nu zijn we dus volop bezig met het samenbrengen van de eco- en de veldbiologen op de twee campussen.

De volgende fasen zullen zijn dat we de Scheikunde naar Campus Groenenborger overbrengen, daar moeten we nog helemaal aan beginnen, want dat kunnen we pas doen nadat we de Geneeskunde en de Farmacie naar Campus Drie Eiken hebben gebracht. Geneeskunde en Farmacie naar hier brengen, daar zijn we een groot plan voor aan het opstellen.

Er wordt op Drie Eiken ook een nieuw gebouw bijgebouwd, ter grootte van dit gebouw (nvdr: gebouw D op Campus Drie Eiken), 4 bouwlagen dus. Wanneer dat kan uitgevoerd worden, dat moeten we dus nog plannen. Liefst zo snel mogelijk, want zoals gezegd kunnen de exacte wetenschappen pas naar Campus Groenenborger verhuizen als Geneeskunde en Farmacie naar hier verhuisd zijn.

 

Zal er nog iets veranderen op de Groenenborgerlaan? Er zijn daar een aantal problemen qua capaciteit van het restaurant en van een aantal aula's. Wordt daar iets aan gedaan?

Eddy Voorlopig niet. De sociale sector staat er financieel namelijk niet zo schitterend voor. Dat zouden dan verbouwingen zijn die op rekening komen van de sociale sector. Dus voorlopig is er daar geen sprake van. Langs de andere kant zullen de geneeskunde- en de farmaciestudenten daar verdwijnen en het aantal Informaticastudenten is jammer genoeg ook weer gehalveerd. Er zullen dus inderdaad een aantal studenten bijkomen op die campus, maar er zullen er ook een aantal verdwijnen. Voorlopig wordt er nog niet aan gedacht om bij te bouwen. Het blijft op bepaalde ogenblikken inderdaad krap, zoals het ook hier krap is wanneer de grote aula extern ter beschikking gesteld wordt en die mensen ‘s middags komen eten, dan is het ook hier aanschuiven.

 

Kunt u iets vertellen over de andere scenario's die op tafel lagen?

Eddy Scenario 1 betekende eenvoudig uitgedrukt dat we niets deden en met niets bedoelen we, we bouwen geen nieuwe gebouwen, we doen geen grote verhuizen. Eigenlijk gewoon alles zo goed mogelijk onderhouden en zo weinig mogelijk mensen verhuizen. Scenario 2 hebben we daarnet al besproken.

Bij scenario 3 was het de bedoeling dat heel de Biologie zou overgaan naar campus Middelheim zodat alle exacte wetenschappen samen zouden zitten. Maar dan moesten we op Middelheim bijbouwen en kwam hier meer ruimte vrij, die dan verkocht of verhuurd kon worden.

Scenario 4, mijn stokpaardje, zou inhouden dat de Groenenborger opgedoekt werd en dat alles naar de Stadscampus en de Drie Eiken zou verhuizen. Omwille van de kostprijs is dat echter niet goedgekeurd. Het werd geraamd op 63 miljoen euro. Het huidige scenario komt op 27 miljoen euro en scenario's 1 en 3 waren respectievelijk 19 en 38 miljoen euro.

 

Zal de capaciteit op de UA groter zijn na heel de verhuisbeweging? Hoe is er met mogelijke groei van de studentenpopulatie rekening gehouden?

Eddy In principe zullen de mogelijkheden zeker groter zijn. Ten eerste bouwen wij meer leslokalen. Ten tweede is de UA op dit ogenblik een dikke 50.000 m² aan het verwerven: de Meerminne; residentie Peter Benoit; het klooster; het gebouw De Schutter, waar de nieuwe bib en de Rechten in zullen komen; het gebouw V; het gebouw W; de Ark, waar de diergeneeskunde in komt en we bouwen nog een deeltje bij het gebouw N van Natuurkunde op Campus Drie Eiken. Dus al bij al zal de uitbreiding van de universiteit niet onaanzienlijk zijn. Niet alleen op het vlak van leslokalen, maar ook op het vlak van laboratoria, bureaus, ...

 

Wanneer denkt u dat de hele verhuisbeweging zal afgelopen zijn?

Eddy Het tienjarenplan loopt tot 2015 en die tijd gaan we uiteindelijk ook nodig hebben denk ik.