examenstof van de prof 2

23/05/2016

dwars bestookte een resem profs met examengerelateerde vragen, opdat de student voorbereid zou zijn op hun strapatsen. In dit tweede deel komen professor De Ceuster van Toegepaste Economische Wetenschappen, professor Jacquemyn van Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en Sandra van Letteren en Wijsbegeerte aan het woord. Wie een examen moet afleggen bij een van deze geleerden, raden we aan volgend artikel aandachtig door te nemen, samen te vatten en bij Quickprinter uit te printen. Ofzoiets.

 

Professor Marc De Ceuster

– Faculteit TEW | Departement Accountancy en Financiering

 • Inleiding tot de financiële markten 1

   

 • Inleiding tot de financiële markten 2

 

1) Wat is het grappigste/gekste dat u ooit tijdens het afnemen van een examen hebt meegemaakt?

"Aan een West-Vlaming op een mondeling examen het verschil vragen tussen een future op goud en één op hout. Een kafkaïaanse spraakverwarring tot gevolg."

 

2) Heeft u een (leer)tip voor de studenten die nu over hun boeken hangen?

"Ik wil, ik kan en ik zal!"

 

3) Wat zegt u tegen studenten waarvan u merkt dat ze niet voldoende gestudeerd hebben?

"Volgende keer beter."

 

4) En tenslotte: zou u al een tipje van de sluier kunnen lichten en een examenvraag bekend kunnen maken?

"Wat is het nut van een cursus Ethiek? Misschien reflecteren over de vierde vraag?"

 

 

 

 

Professor Yves Jacquemyn

– Faculteit GGW | Gynaecologie, Verloskunde en Fertiliteit

 • Abdomen 1
   
 • Abdomen 2
   
 • Verder inzicht in klinisch wetenschappelijk onderzoek

 

1) Wat is het grappigste/gekste dat u ooit tijdens het afnemen van een examen hebt meegemaakt?

"Die keer dat tijdens een klinisch eindexamen de student samen met mij een vrouw met vroegtijdig gebroken vliezen moest onderzoeken. De student steekt de eendenbek en dan geschiedt er een catastrofale navelstrengprolaps, een levensgevaarlijke complicatie waardoor de baby zou kunnen stikken. Heel het mechanisme voor een spoedkeizersnede schiet in gang, alles loopt gelukkig goed af en ik vergeet gewoon dat ik met een examen bezig was. De volgende dag staat een bleke, angstige jongen voor de deur van mijn kantoor, die duidelijk niet had geslapen. Ik zeg: 'Goedemorgen. Wat kom je doen?' Hij antwoordt: 'Ik had gisteren examen bij u.' 'O shit ja,' reageer ik, 'en ik ben je de rest van de dag vergeten, maar het was goed hoor. Je hebt erg adequaat gereageerd …'"

 

2) Heeft u een studietip voor de studenten die nu over hun boeken hangen?

"Een paar keer per dag gaan lopen buiten. Een goed lief kan ook helpen."

 

3) Wat zegt u tegen studenten waarvan u merkt dat ze niet voldoende gestudeerd hebben?

"Met die multiplechoicevragen zie je dat niet zo individueel. Soms zie je een gezicht dat je nooit in de les bent tegengekomen en die stelt dan vragen die je zo expliciet besproken hebt, dat ik voorstel voor volgend jaar eens een toegangsticket voor de les te kopen. Sommigen nemen mijn advies dat de les niet verplicht is nogal letterlijk, vaak met desastreuze gevolgen."

 

4) En tenslotte: zou u al een tipje van de sluier kunnen lichten en een examenvraag bekend kunnen maken?

"Stukjes om de smaak te pakken te krijgen:
1. Deze figuur illustreert een aantal oorzaken van postpartum hemorrhagie. Er ontbreekt er echter één die zeer frequent is, dewelke? (Maar wat is de figuur, he?)

2. De figuur toont een oestrogeen, maar kan je herkennen welk oestrogeen? (Aha, maar welke figuur …?)"

 

 

 

 

Professor Dominiek Sandra

– Faculteit L&W | Departement Taalkunde

 • Nederlandse Taalkunde 1
   
 • Nederlandse Taalkunde 2
   
 • Psycholinguïstiek

 

1) Wat is het grappigste/gekste dat u ooit tijdens het afnemen van een examen hebt meegemaakt?

"Ik kan me geen grappige anekdotes herinneren die zich tijdens mondelinge examens hebben voorgedaan. De meeste studenten komen heel ernstig hun examen afleggen. Wat ik me wel kan herinneren, zijn gebeurtenissen die niet grappig maar eerder dramatisch zijn: studenten die het antwoord op een belangrijke vraag schuldig moeten blijven en die ook met behulp van suggestieve vragen van mijn kant nog steeds geen woord kunnen uitbrengen. Black-out? Pech omdat ze toevallig dat stuk in de cursus niet hebben kunnen studeren? Vooral als je weet of voelt dat het ernstige studenten zijn en als je de emotionele impact van die situatie op hun gezicht ziet, dan doet dat toch iets. Je houdt daar uiteraard geen rekening mee bij het toekennen van het cijfer maar een prof is ook maar een mens – en in zulke situaties voel je met die studenten mee, tenzij je weet of voelt dat ze niet gestudeerd hebben. Dat is des te meer het geval omdat ik ook kinderen heb die aan de universiteit gestudeerd hebben, de jongste studeert dit jaar af in de master Informatica. Door zelf studerende kinderen te hebben gehad, die ook soms moeilijke periodes doormaakten, ook al studeerden ze goed en graag, ben ik toch milder geworden."

 

"Let wel: milder worden betekent enkel dat je meer empathie kan opbrengen voor de leefwereld van de student, niet dat je plots alles tolereert en Sinterklaas speelt op het vlak van cijfers geven. Dat zou ook zeer onfair zijn tegenover de beste studenten. Een grappige anekdote van op een van de schriftelijke examens zal me altijd bijblijven en heeft zich tijdens mijn carrière zelfs een aantal keren voorgedaan. De meeste studenten die het antwoord op een vraag niet kennen, vullen niets in of proberen toch een antwoord te formuleren in de hoop nog een puntje te sprokkelen. Er zijn echter ook studenten die zulke tegenslagen met een gevoel voor humor kunnen benaderen. Zo schreef iemand ooit: "Het antwoord op deze vraag ken ik niet. Ik hoop u in de tweede zittijd meer te kunnen vertellen." Op zulke momenten barst ik in een schaterlach uit. Het is misschien jammer dat je geen bonuspunt mag geven omdat een student je aan het lachen brengt tijdens de saaie periode van examens corrigeren."

 

2) Heeft u een studeertip voor de studenten die nu over hun boeken hangen?

"Als je op tijd kan beginnen studeren, lees dan eerst de hele cursus alsof het een boek zou zijn. In een ontspannen leeshouding en in de hoop dat de inhoud van het vak je interesseert, pik je op die manier veel meer op dan je zou denken. Zo onthouden wij ook veel zaken die we in de krant of op internet lezen. We lezen die teksten niet vanuit een krampachtige en angstige ingesteldheid dat we zullen vergeten wat we lezen. Dat kan uiteraard niet voor vakken als Statistiek en Wiskunde, waar je niet verder kan alvorens je al het voorgaande begrepen hebt. Probeer daarna eerst de grote structuur van de cursus te begrijpen, zodat je de logische opbouw ervan begrijpt en de samenhang tussen de onderdelen. Studeer dan in meer detail de verschillende onderdelen. Probeer echter niet alle details te onthouden maar de belangrijkste stellingen en argumenten. Denk ook niet dat je de exacte formuleringen uit de cursus uit het hoofd moet studeren en letterlijk moet kunnen reproduceren. Leer de zaken eerder in je eigen bewoordingen weer te geven. De vaktechnische termen moet je uiteraard wel beheersen."

 

"Zelf stelde ik me altijd voor dat ik de inhoud van een hoofdstuk moest uitleggen aan een denkbeeldig publiek. Door jezelf te forceren om de inhoud onder woorden te brengen kan je echt toetsen of je die inhoud effectief begrijpt. Dan ken je de materie en herken je ze niet alleen tijdens het (her)lezen van de cursus. Veel studenten trappen in die val: ze denken dat ze een hoofdstuk kennen omdat ze de inhoud ervan herkennen tijdens het herlezen van de tekst. Daarmee kan je de tekst echter nog niet zelf onder woorden brengen. Denk terug aan het studeren van nieuwe woordenschat in een vreemde taal: het is niet omdat je de nieuwe woorden correct kan koppelen aan hun Nederlandse vertaling als je mag kiezen uit een lijstje (herkennen) dat je die nieuwe woorden ook zelf zou kunnen produceren als men je het Nederlandse woord geeft (kennen). Als je oefeningen moet kunnen maken, maak er dan zoveel mogelijk en beperk je niet tot oefeningen die in de les gemaakt zijn. Tot slot, wees streng voor jezelf en leg de lat voldoende hoog, ervan uitgaand dat de prof dat ook zal doen. Wie voor een tien studeert, zal zelden die tien halen, vrees ik."

 

3) Wat zegt u tegen studenten waarvan u merkt dat ze niet voldoende gestudeerd hebben?

"Na een mondeling examen zal ik nooit studenten ontmoedigen die een slecht examen hebben afgelegd. Door negatieve feedback te geven verhoog ik immers de kans dat ze zich, als gevolg van mijn commentaar, niet voldoende kunnen focussen op het volgende examen. Bovendien denk ik dat de meeste studenten zich zelf wel realiseren wanneer ze een zwakke prestatie hebben geleverd. Wat win ik ermee door hen dat ook nog eens expliciet te zeggen? Noch ik, noch zij hebben daar iets aan. Tijdens het feedbackmoment na een schriftelijk examen wijs ik de studenten er uiteraard wel op dat sommigen te weinig of op een foute manier gestudeerd hebben. Ik leg er dan de nadruk op dat ze voldoende vroeg moeten beginnen studeren – de dag voor het examen aan een cursus beginnen en de hele nacht doorwerken leidt zelden tot een goede opname van de leerstof in het geheugen – maar ook dat ze moeten studeren met het oog op inzicht in de structuur van de tekst en de inhoudelijke verbanden."

 

"Studeren is streven naar begrip en inzicht, niet naar de mogelijkheid om een passieve reproductie te geven van wat de prof verteld of geschreven heeft. Sommige studenten houden zich krampachtig aan de verwoordingen van de prof vast, terwijl die zelf vaak niet meer weet hoe zij of hij het gezegd heeft. Het is misschien goed dat studenten zich dit laatste realiseren. Het gaat niet om de woorden maar om datgene wat de woorden weergeven aan inhoud. Het enige wat voor de prof telt, is dat het inzicht op een heldere wijze verwoord wordt, op welke manier dan ook. Ik hoop in elk geval dat er de dag van vandaag geen proffen meer zijn die detailvragen stellen. Tenzij het uiteraard de definitie van een belangrijk vaktechnisch begrip betreft. Dat vind ik een blaam voor de intelligentie van studenten. Details vind je op het internet. Daar moet je dus niet naar vragen op een examen aan de universiteit. Inzicht vind je echter niet op het internet; dat is iets wat je via het studeren van de cursus zelf moet verwerven."

 

4) En tenslotte: zou u al een tipje van de sluier kunnen lichten en een examenvraag bekend kunnen maken?

"Heel zeker. Het zal in elk geval een vraag zijn die betrekking heeft op de behandelde leerstof."