examenstof van de prof

18/05/2016

dwars bestookte een resem profs met examengerelateerde vragen, opdat de student voorbereid zou zijn op hun strapatsen. In dit eerste deel komen professor Carette (Rechten), Hendriks (Farmaceutische Wetenschappen) en Knapen (Dierengeneeskundige Wetenschappen) aan het woord. Wie een examen moet afleggen bij één van deze geleerden, raden we aan volgend artikel aandachtig door te nemen, samen te vatten en bij Quickprinter uit te printen. Ofzoiets.

 

Professor Nicolas Carette

– Faculteit Rechten | Departement Rechten

 • Zakenrecht
   
 • Inleiding tot het privaatrecht
   
 • Rechtsmethodiek

 

Wat is het grappigste/gekste dat u ooit tijdens het afnemen van een examen hebt meegemaakt?

"Toen ik jaren geleden mijn allereerste mondelinge examen afnam, vroeg ik aan de groep studenten die bezig was met de voorbereiding wie als eerste het examen wenste af te leggen. Een van de studenten zei: “Moeten we niet wachten totdat professor Carette ook aanwezig is?” Toen ik repliceerde dat ik vermoedde dat die reeds aanwezig was, antwoordde de student, zonder verpinken: 'Excuseer, ik dacht dat u de assistent was.' De student was overigens gebuisd (maar niet op grond van het voorval)."

 

Heeft u een (leer)tip voor de studenten die nu over hun boeken hangen?

"Actieve kennis is vereist: begrijpen én zelf kunnen weergeven, op micro- en macroniveau. Die befaamde bommatechniek heeft al tot heel wat successen geleid!"

 

Wat zegt u tegen studenten waarvan u merkt dat ze niet voldoende gestudeerd hebben?

"Het is een opmerkelijke vaststelling dat goede studenten vaak aarzelen of ze het examen wel goed (genoeg) hebben afgelegd, terwijl studenten die het examen niet (voldoende) goed hebben afgelegd niet zelden ervan overtuigd zijn dat het examen goed (genoeg) was. Studenten die gebuisd zijn en zelfzeker vragen (eerder: meedelen): 'Het was wel voldoende zeker?', antwoord ik meestal: 'De reden waarom u denkt dat het voldoende was, is precies de reden waarom het niet voldoende was.'"

 

En tenslotte: zou u al een tipje van de sluier kunnen lichten en een examenvraag bekend kunnen maken?

"Wat is de rechtsvraag van het voor Ontleding Rechtspraak te analyseren cassatiearrest?"

 

 

 

 

Professor Dirk Hendriks

– Faculteit FBD | Departement Farmaceutische Wetenschappen

 • Medische biochemie
   
 • Fysiopathologie en ziekteleer
   
 • Klinische biologie

 

Wat is het grappigste/gekste dat u ooit tijdens het afnemen van een examen hebt meegemaakt?

"Een student vertelde dat stamcellen (in het kader van een beenmergtransplantatie) eruit zien als 'HONING', waar eigenlijk bedoeld werd dat stamcellen een 'HOMING'-mechanisme hebben (na intraveneuze toediening zoeken ze zelf hun weg naar het beenmerg)."

 

Heeft u een (leer)tip voor de studenten die nu over hun boeken hangen?

"Trachten te focussen op het begrijpen van de leerstof (bv. mechanismes van een ziekte in mijn geval) en pas daarna de details (symptomen, ...)."

 

Wat zegt u tegen studenten waarvan u merkt dat ze niet voldoende gestudeerd hebben?

"Ik vraag hoe dat komt en stel bijgevolg extra vragen uit andere delen van de cursus om te zien of ze alleen maar 'stukken' hebben geleerd."

 

En tenslotte: zou u al een tipje van de sluier kunnen lichten en een examenvraag bekend kunnen maken?

"Met welke labotesten kan je nagaan of iemand rookt?"

 

 

 

 

Professor Dries Knapen

– Faculteit FBD | Departement Dierengeneeskundige Wetenschappen

 • Inleiding tot systeembiologie
   
 • Biochemie van de huisdieren I
   
 • Biochemie van de huisdieren III
   
 • Veterinaire volksgezondheid: voedsel en milieuchemie

 

Wat is het grappigste/gekste dat u ooit tijdens het afnemen van een examen hebt meegemaakt?

"Een studente is klaar met haar schriftelijk examen en wil het komen indienen. Wanneer ze rechtstaat houdt ze haar handen verkrampt op haar buik, en ze wandelt lichtjes voorovergebogen, en laten we zeggen op een nogal ongebruikelijke en opvallende manier, door de aula - het lijkt wel alsof ze last heeft van vreselijke buikkrampen (zo kijkt ze overigens ook). Wanneer ze haar examenbladen wil afgeven moet ze natuurlijk haar handen van haar buik halen en haar armen strekken: op dat moment valt een hele stapel spiekbriefjes van onder haar trui op de grond. Er was later weinig discussie over de vaststelling van fraude ..."

 

Heeft u een (leer)tip voor de studenten die nu over hun boeken hangen?

"Laat je mama je spiekbriefjes vastnaaien in je trui, in plaats van ze er losjes in te steken. Liefst wel aan de binnenkant, en bijvoorbeeld ook niet met rood garen als je een witte trui hebt. Succes zit in de details!"

 

Wat zegt u tegen studenten waarvan u merkt dat ze niet voldoende gestudeerd hebben?

"Ik heb ooit les gehad van een prof die tijdens het mondeling examen steevast het zinnetje 'See you in September' uit volle borst uitriep als hij vond dat je niet voldoende gestudeerd had (met name als je het verschil niet kende tussen een scalair en een vectorieel product, ook al had je de rest van je examen volledig juist). Vervolgens liep je met het schaamrood op de wangen, en nagekeken door zowel de prof als je medestudenten die nog aan hun examen zaten te werken, richting uitgang. Tijdens zijn afscheidsles, vlak voor zijn pensionering, bleek deze prof in essentie een lieve en begripvolle man te zijn, bijna een grootvaderfiguur. Iedereen had een heilige schrik voor deze prof, maar iedereen kende wél het verschil tussen een scalair en een vectorieel product ... De tijden zijn echter veranderd (of dat goed of slecht is laat ik in het midden), en ik betrap er mezelf zelden tot nooit op "See you in September" te roepen. Ik probeer meestal in een gesprek te achterhalen waarom een student onvoldoende gestudeerd heeft, en probeer concrete tips te geven om het de volgende keer beter te doen. Dat klinkt in het licht van de geschiedenis misschien wat melig, maar het is denk ik wel de meest constructieve aanpak."

 

En tenslotte: zou u al een tipje van de sluier kunnen lichten en een examenvraag bekend kunnen maken?

"Op het examen van het vak Biochemie van de huisdieren III stel ik een vraag die 'De Aangekondigde Vraag' heet. Zoals de naam doet vermoeden, wordt deze vraag tijdens de les aangekondigd. Dat betekent dat ik de vraag (woordelijk) dicteer, de oplossing uitvoerig bespreek, en bovendien aangeef wat de meest gemaakte fouten zijn. Ik doe dit omdat het om een essentieel stuk van de cursus gaat, dat nodig is om alle andere hoofdstukken aan elkaar te koppelen. Ik probeer er dus voor te zorgen dat dit stuk van de cursus zeker gekend is. De keerzijde van de medaille is dat er twee punten per fout, hoe klein ook, afgetrokken worden. De vraag wordt gequoteerd op tien punten, dus als je drie kleine foutjes maakt ben je er al niet meer op geslaagd. De gemiddelde score op deze vraag is natuurlijk iets hoger dan op de andere examenvragen, maar het zou je verbazen hoeveel studenten er toch nog in slagen slecht tot zeer slecht te scoren. Ik ben dus heel zuinig op het gebruik van sluiers en hun tipjes, en bovendien blijkt het effect hiervan ook iets minder groot dan je zou vermoeden ..."