Welkom

editoriaal
01/12/2001

Is Antwerpen een studentvriendelijke stad? Het overgrote deel der Vlamingen heeft het nog nooit zo bekeken. Waarom zouden ze ook? Hoe ongemeen boeiend onze stad aan de Schelde ook is, er is een aantal niet te verwaarlozen factoren dat het imago van studentenstad in de weg staat.

De buurt rond het RUCA en de UIA zijn niet bepaald levendig te noemen. Dit kan men de studenten van die campussen echter niet kwalijk nemen. De overkoepelende studentenverenigingen ASK en STUWER werken sinds dit academiejaar onder één noemer, en hebben zo al enkele sterke activiteiten uit hun hoed getoverd. Nee, het probleem zit dieper. Het uitgaanscentrum bij uitstek, Fort 6 met het Konijnekot, de Hagar en ‘t Biokot, werd jarenlang tegengewerkt door de UIA, op wier terreinen het ligt. Men kan zich maar moeilijk van de indruk ontdoen dat onze universiteiten op den buiten zich als dagcampus wensen te profileren: lessen volgen, boterhammetjes eten en ‘s avonds braaf naar huis.

 

De wijk rond de UFSIA – waar uitgaan moeiteloos verloopt – kampt dan weer met een totaal ander probleem. Verder in dit nummer merken we op dat dit niet de meest veilige buurt van Antwerpen is. Zelf mocht ik dit, vlak voor het schrijven van dit stukje, nog ervaren toen mijn fiets werd meegenomen uit de fietsenstalling aan de Lange Winkelstraat. Al wat er daar lag toen ik aankwam, waren een stuk of zes doorgeknipte fietssloten. Geen occasionele diefstal dus.

 

De stad Antwerpen en de UA zijn zich echter van deze problemen bewust. Al enkele jaren speelt het idee om een Jaar van de Student te houden in Antwerpen. Onlangs werd het plan voorgesteld. Tegen 2004 zal Antwerpen zich een volwaardige studentenstad kunnen noemen. Verschillende initiatieven, die het product zijn van een doorgedreven samenwerking van de universiteit, de hogescholen en de stadsdiensten, zijn op til. De uitgaansfaciliteiten verbeteren is er daar een van, evenals het degelijk aanpakken van de studentenwijk in het centrum.

 

De vastberadenheid van de stad, de unief en de hogescholen om dit Jaar van de Student 2004 te doen slagen, lijkt oprecht en goed gecoördineerd, en kan tot opmerkelijke verbeteringen van Antwerpen als stad voor studenten leiden. Het potentieel van de stad was er al langer, nu is er ook de noodzakelijke ondersteuning van alle betrokken partijen. Men mag gerust zijn dat dwars de verschillende stappen van de geleidelijke uitvoering terdege zal volgen.