Welkom

editoriaal
01/11/2001

Beste lezer, beste student. Het is tegenwoordig niet moeilijk om aan informatie te geraken. Meer nog: ze slaan je rond de oren met allerhande gratis boekjes. Maar, zo vraagt ge u af, wie maakt die blaadjes, en waarom? Of is er geen haan die er naar kraait: graaien maar en lezen?

Het idee om een studentenblad voor de ganse Universiteit Antwerpen uit de grond te stampen, gaat al wel een tijdje mee. Ik vond onlangs nog een proper afgeketste aanvraag uit 1995 – het jaar van oprichting van de UA  – terug. Onze voorgangers waren hun tijd vooruit. Hoe dan ook, nu ligt ze er eindelijk toch: het eerste nummer van dwars, ùw studentenblad.

 

Er is voor onze redactie trouwens genoeg werk aan de winkel. Ten eerste is er dus de trage maar gestage samensmelting van de drie Antwerpse universiteiten RUCA, UFSIA en UIA. Alsof daarbij al niet genoeg problemen komen kijken, nestelt die UA zich dan weer tegelijkertijd in de Associatie Antwerpen, waarbij ook het gros van de Antwerpse hogescholen mee van doen hebben. Heeft dit alles dan geen ingrijpende gevolgen voor de studenten? Zeker weten, maar bijlange niet zo verstrekkend als wat het Bologna-akkoord met ons van plan is… misschien volgend academiejaar reeds! Vraag dus de studentenvertegenwoordigers in de onderwijscommissie van je opleiding naar informatie. Er zal daar immers veel beslist worden tijdens de komende maanden.

 

Laten we trouwens even denken aan onze veelgeplaagde minister van onderwijs, die een wrange acte de présence gaf op de opening van het academiejaar in de Singel. Haar kabinet heeft momenteel noch voor de associaties, noch voor Bologna een decreet de deur uit gekregen. De universiteiten doen dus maar raak, wettelijk kader of niet. Er moet inderdaad toch ìets gebeuren,… en laat de minister maar volgen.

 

Het thema van dit eerste nummer is het eenwordingsproces van de Universiteit Antwerpen. Hoewel beide onderwerpen ons na aan het hart liggen, willen we ons in de toekomst geenszins beperken tot onderwijs en ‘t Stad. We willen kritisch zijn, proberen te zijn. Langs vele kanalen bereiken ons ontluikende initiatieven die de maatschappelijke bewustwording van de student willen aanpakken of kanaliseren. We hopen dat onze berichtgeving voor en door studenten hiertoe zal kunnen bijdragen. Welkom in dwars.