Voortbestaan van de UFSIA-filosofie bedreigd?

01/11/2001
đź–‹: 

De UA-eenmaking: iedereen heeft er de mond van vol. Zo ook op UFSIA, waar velen zich de vraag stellen hoe het nu verder moet met het typisch karakter van deze onderwijs- en onderzoeksinstelling.

Sinds onheuglijke tijden spelen de jezuĂŻeten een grote rol binnen het Europees onderwijssysteem. Hun gedachtengoed is ook met de eigenheid van de UFSIA onlosmakelijk verbonden. Er heerst echter nog steeds onzekerheid omtrent de toekomstige rol van de jezuĂŻeten binnen de UA. Als antwoord op die onzekerheid kwam vorig academiejaar vanuit de UFSIA, een naam die weldra ook opgaat in de UA, het initiatief om een denkcentrum op te richten waarbinnen men zou brainstormen over deze problematiek. Dit resulteerde al snel in de idee van een UCSIA (Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen), een centrum dat een forum wil bieden voor onderzoek vanuit een zeer brede humanitaire achtergrond. Het wil, gebruik makend van de wetenschappelijke contacten die de jezuĂŻeten in de loop der jaren wisten op te bouwen met gelijkgezinde onderzoekscentra, assistentie verlenen aan binnen- en buitenlandse vorsers en een thuisbasis verschaffen waar de middelen voor onderzoek voorhanden zijn.

 

Niet alleen op onderzoeksniveau, maar ook op het vlak van studentenaangelegenheden die ontstonden vanuit de christelijke levensvisie van de jezuĂŻeten, blijven nog vele vragen onbeantwoord. Hoe zeker is bijvoorbeeld de toekomst van prachtige initiatieven als UFSIA-startdagen of Kerst op UFSIA, die bijdragen tot de lage drempel prof-student en de gezellige sfeer aan de UFSIA? dwars zal de situatie blijven opvolgen.