Uit de Collega’s

01/12/2003
🖋: 
Auteur extern
tov

Gepamperd en beschamperd werd onze stadsdichter Tom Lanoye in het Gentse studentenblad ‘van papier’ naar aanleiding van zijn nieuwste theatertournée. Hij lichte reeds een tipje van de sluier op: “De voorstelling is een splinterbom van stemmen, stijlen en stemmingen waarbij het publiek zelf moet meedenken. Mijn trilogie eindigt terwijl je bijvoorbeeld altijd nog niet weet wat er met het broertje van Katrien gebeurt is. Een verhaal moet voor mij niet altijd afgewerkt zijn. En dat stoot veel mensen tegen de borst, omdat ze gewend zijn om via de TV alles op een bordje te krijgen.” Juist ja !

 

Een ander onafgewerkt verhaal is dat van het Leuvense kotprobleem of te kutprobleem (sic. Veto). De door dakloosheid geteisterde studenten zagen zich er reeds toe genoopt een heus tentenkot op te stellen op De Gorte Markt. Burgervader Lewie Tobback deed het illegale bouwwerk alras terug verdwijnen. Het bleek geen alternatief voor de 1000 kamers die men tekort komt. Verder overleg tussen de KUL en het stadsbestuur zou een uitkomst moeten bieden.