niet koeken maar Studenten Troef

opinie
19/04/2015
🖋: 
Auteur extern
Jonas Craeynest en Saena Chakkar

De leden van Studenten Troef haalden vorig najaar meermaals het Antwerpse en nationale nieuws vanwege hun protestacties. Tegenwoordig lijkt het echter alsof de organisatie niet meer actief is. Om dit gerucht uit de wereld te helpen, benaderde Studenten Troef onze redactie. In dit opiniestuk leggen Jonas Craeynest en Saena Chakkar uit hoe Studenten Troef ontstaan is. Ze duiden op de huidige relevantie van de organisatie en doen uit de doeken wat er ondertussen verwezenlijkt is.

Bourgeois, Crevits, van ons krijg je niets!

Agora café, augustus 2014. Een groep studenten verzamelt om te zien hoe ze een protestactie op poten kunnen zetten. De directe aanleiding was de aankondiging van Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) om streng te besparen en het inschrijvingsgeld te verhogen. Zo zou er op hoger en middelbaar onderwijs samen zo’n 850 miljoen euro bespaard worden en zou het inschrijvingsgeld aanzienlijk stijgen.

 

Na deze eerste zomerse vergadering kwam er aan het begin van het academiejaar een protestbeweging op gang van studenten die zich zorgen maakten over de toegankelijkheid en de kwaliteit van hun onderwijs. Meteen bij de officiële opening van het academiejaar lieten studenten van zich horen in Brussel en de Vlaamse Universiteitssteden. Hier in Antwerpen werd er een vliegend spandoek gelanceerd bij de aankomst van minister Crevits. En zo werd de aftrap gegeven voor een hele reeks van protesten met als baseline: “Bourgeois, Crevits, van ons krijg je niets!”

 

besparingen in het onderwijs, een oud spook

Het is niet de eerste keer dat de buikriem wordt aangehaald in het onderwijs; de laatste jaren is duchtig bespaard. Sinds 2008 moeten de hogescholen volgens de Vlhora (Vlaamse Hogenscholenraad) met 22 procent minder middelen per student werken. Dat is buiten de besparingen gerekend die de huidige Vlaamse regering plant. Dit vertaalt zich in steeds groter wordende klassen, richtingen die worden geschrapt, gebouwen die in slechte staat verkeren en kwaliteit van de opleidingen die vermindert. Maar ook het personeel heeft het steeds zwaarder te verduren. Zo loopt volgens een intern onderzoek zo’n derde van het zelfstandig academisch personeel aan Universiteit Antwerpen risico op een burn-out door de verhoogde werkdruk. Voor Studenten Troef is de eis voor een verlaging van de werkdruk bij het personeel dan ook een belangrijk punt dat naar voor geschoven wordt.

 

protest in verschillende kleuren en vormen

Een volgende stap in het protest was de nationale betoging in Brussel van 2 oktober, waar zo’n 3.000 man aanwezig was. Op de betoging werd strijdbare taal gesproken. Later in het academiejaar zijn er nog verschillende acties ondernomen, debatten gevoerd en lezingen gegeven over hoe ons onderwijs er in de toekomst zou moeten uitzien. In Antwerpen hebben we als volgende actie een pleinbezetting gepland. Er werden referenda gehouden waaruit bleek dat zo’n 90 procent van de studenten aan de verschillende faculteiten van Universiteit Antwerpen tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld waren. Er werden ook sit-ins en flash-mobs gehouden en enzovoorts.

 

De verhoging van het inschrijvingsgeld is nefast voor de toegankelijkheid van ons onderwijs, dat ondanks de massificatie ervan weinig of geen democratisering kent in de sociale achtergrond van de studenten. Studenten Troef Antwerpen komt op voor democratisch onderwijs dat toegankelijk is voor iedereen en waarbij er een oproep wordt gedaan om 7 procent van het Belgisch BNP in onderwijs te investeren, net zoals dat in de jaren '70 was.

 

al dat protest, waar leidt dat toe?

Naast het feit dat onderwijs een cruciale maatschappelijke functie heeft en dus zeker aandacht verdient, levert protesteren ook echt iets op. In het begin van het academiejaar was er nog sprake van ongeveer een verdubbeling van het inschrijvingsgeld. Na overleg met de voorzitter van de VVS (Vlaamse Vereniging voor Studenten) liet de minister duidelijk weten niet van dat bedrag af te willen wijken. Na meer betogingen, petities en aanhoudende protesten is de verhoging ‘beperkt’ gebleven tot 890 euro. Er staat een organisatie op poten waarin alle studenten op basis van een gemeenschappelijk standpunt kunnen samenwerken, los van hun politieke voorkeur en actie voeren. En tenslotte is het juist belangrijk dat zeker wij, als studenten, de discussie over de toekomst van ons onderwijs blijven voeren.

 

samen tegen besparingen!

Studenten Troef heeft in Antwerpen een actieve werking. Op 6 mei organiseren wij een bezetting van het Mechelseplein, waarbij we optredens van lokale artiesten willen afwisselen met sprekers en workshops, om een duidelijk signaal te geven dat het besparen op de kap van het onderwijs een verkeerde keuze is en wij niet akkoord zijn met de genomen maatregelen. Langskomen is de boodschap!

 

 

Wilt u reageren op dit artikel of zelf een gastartikel schrijven? Stuur een mail naar contact@dwars.be