In wiens naam?

Vrije tribune Jurgen Slembrouck
03/05/2008
🖋: 
Auteur extern
Jurgen Slembrouck

In het overkoepelende studentenblaadje van de Stadscampus ontspon zich de voorbije weken tussen de voorzitter van Unifac en enkele dwars-redacteurs een discussie over de wenselijkheid van condoomautomaten op de Stadscampus. Roel Boons (studentenvertegenwoordiger bij Unifac en VUAS) roept in het voorwoord van het Unifac-postje van 15 april op om “in godsnaam verder te werken aan belangrijkere thema’s” dan de installatie van condoomautomaten op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen (mijn cursief). Een merkwaardige redenering, want God en zijn aardse trawanten vinden seksualiteit best wel een hot topic.

Een greep uit het aanbod: Johannes Paulus II vond dat seksualiteit enkel was toegestaan binnen een huwelijk tussen man en vrouw en met de intentie om koters te kweken. Niet iedereen had dat goed begrepen. Recent immers riep paus Benedictus XVI in de VS nog op om te bidden voor de slachtoffers van pedofiele priesters. In eigen land bevestigde kardinaal Danneels de uitspraken van zijn makker Léonard die had beweerd dat homoseksualiteit een onvolledig ontwikkelde vorm van seksualiteit is. En Alfonso Lopez, een Vaticaans kardinaal, verklaarde dat condooms niet afdoende beschermen tegen AIDS, omdat er volgens hem minuscule gaatjes in condooms zitten waar het virus door kan.

Roel Boons vindt condoomautomaten een afschuwelijk zicht en studenten kunnen terecht in de naburige winkels. Kortom “de universiteit is toch absoluut de plaats niet om te voorzien in zo een dienst." De discussie gaat dus over hoe ruim de dienstverlening aan studenten moet worden begrepen. Ciska Hoet, Astrid De Wit en Jonas Vincken van dwars pleiten in een open brief om die dienstverlening ruim op te vatten. “Een overkoepelende studentenvereniging staat in voor alles wat met de sociale aspecten van het studentenleven te maken heeft en daar hoort wat ons betreft ook seksualiteit bij.”

Ook de Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen denkt er zo over. Precies daarom organiseerden we vorig academiejaar een peiling in verband met de wenselijkheid van condoomautomaten. Dit zijn de resultaten: 355 mensen reageerden, waarvan ongeveer 200 studenten en 150 personeelsleden. 340 mensen zijn voor en slechts 15 mensen zijn tegen! Daarom hebben we gepleit voor een respectvolle en bewuste seksualiteit waarbij de ander niet enkel een middel is ter bevrediging van de eigen verlangens en waar zelf gekozen grenzen uiting geven aan wederzijds respect en verbondenheid. Een seksualiteit die zich bewust is van het gevaar van seksueel overdraagbare aandoeningen en aanspoort tot verantwoordelijkheid. Een humanistische visie dus, die niet afkerig staat ten aanzien van genot, die een persoonlijke invulling toejuicht en waarbij condoomgebruik een normaal onderdeel is van een preventiebeleid.

Indien u er ook zo over denkt, spreek dan uw studentenvertegenwoordiger aan of surf naar www.ua.ac.be/lustenzonde en vul de peiling in!

 

Hartelijk,

 

Jurgen Slembrouck
Vrijzinnige Dienst
jurgen.slembrouck@ua.ac.be