Groen! in de ring geworpen

De leeuwenkuil
01/05/2006

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 legt dwars jonge politici op de rooster. Wij gaan op zoek naar hun drijfveren en ambities, we willen weten wat hen voor hun partij doet kiezen. Wat betekent het om vandaag jong te zijn in de politiek? Deze maand spreken we met de student politieke wetenschappen Kristof Calvo (19) van Groen!

Wat doe je precies binnen de partij?

Kristof Calvo Ik ben voorzitter van Jong Groen! Willebroek en woordvoerder van de regionale Jong Groen! werking. Daarnaast ben ik al een drietal jaar actief binnen de lokale Groen! afdeling. Jong Groen! Willebroek heb ik samen met een tiental mensen uit mijn directe omgeving opgericht. Voor de jeugd willen we de drempel laag houden en een leuke jongerenpolitiek voeren. Dat is belangrijk, want we hebben het soms moeilijk om ons lokaal te verankeren.

 

Kom je op bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006?

Calvo Ja, voor de provincieraad trek ik de lijst in het district Mechelen-Puurs. Op de lokale lijst sta ik normaal bij de eerste vijf. De provincieraadsverkiezingen zijn dus voor mij erg belangrijk.

 

Waarom ben je in de politiek gestapt?

Calvo Toen ik nog vrij jong was – ongeveer twaalf, dertien jaar – was ik een beetje een vreemde vogel. Als er iets op mijn lever lag, stuurde ik brieven naar ministers. Ik wist vrij snel dat de linkervleugel voor mij weggelegd was. Toen ik zestien was, werd ik aangesproken door de lokale Groen! groep, waar je als jongere zeker kansen krijgt, en zo ben ik er ingerold.

 

Heb je op politiek vlak invloed ondervonden van je ouders?

Calvo Aan tafel wordt er wel eens over politiek gepraat, maar mijn ouders zijn niet politiek actief. Ze steunen me echter wel volledig. Thuis leggen we wel een aantal groene accenten in ons dagelijkse leven. Dat is heus niet zo moeilijk.

 

Vanwaar het groene?

Calvo Ik kan me goed vinden in het groene partijprogramma. Het is niet de gemakkelijkste keuze om bij Groen! te gaan als partij. Er bestaan heel wat misverstanden over ons programma. Sommige dingen zijn moeilijk te weerleggen, maar na dialoog leren de mensen vaak op een leuke manier ons programma kennen.

 

Studeren combineren met een dergelijk engagement is niet vanzelfsprekend. Besteed je veel tijd aan de politiek?

Calvo Ja, helaas zitten we binnen een kleine partij als Groen! vaak met minder mensen. Die moeten dan heel wat taken op zich nemen. Als voorzitter van een Animo of Jong VLD afdeling zou ik waarschijnlijk net iets minder te doen hebben. Naar de verkiezingen toe begint het politieke leven meer en meer te bruisen en kruipt er ook meer tijd en energie in. Als jongere moet je ook veel campagne voeren om tegen de bekende grote politieke figuren te kunnen staan. Maar ik klaag niet; als je efficiënt werkt en mensen rondom je hebt waarop je kan steunen is het best te combineren met je studies.

 

Wat zijn voor jou belangrijke strijdpunten?

Calvo Op lokaal vlak mag het beleid wel dynamischer worden. Dit klinkt misschien abstract, maar mensen die zich engageren in de jeugdraad, cultuurraad of de raad voor minderheden bijvoorbeeld, worden vaak te weinig gehoord. De besluitvorming in kleine gemeentes is al te vaak een zaak van vijf of zes mensen in het college. Er moet meer interactie komen. Burgers moeten de kans krijgen en aangemoedigd worden van zich te laten horen. Het is niet gemakkelijk om mensen te laten participeren. Ik wil wel dat de mogelijkheid er is – via bijvoorbeeld een vragenuurtje in de gemeenteraad – om te reageren.

 

Je wil de bevolking de mogelijkheid geven meer te participeren. Dat is een vrij moeilijke opgave.

Calvo Ik ben me ervan bewust dat niet iedereen daar wakker van ligt, maar ik krijg de indruk dat men er vaak voor zorgt dat weinig mensen op de hoogte zijn van de beslissingen. Zo is het natuurlijk gemakkelijk om ze er door te krijgen. Jongerenpartijen moeten de politiek dichter bij de jongeren brengen, niet enkel via saaie persmededelingen, maar ook via leuke activiteiten. Moeilijkere thema's moeten af en toe worden aangehaald, maar moeten op een toegankelijke manier worden gecommuniceerd.

 

Denk je met het groene project een brede basis van jongeren te kunnen aanspreken?

Calvo Veel van onze oude punten zijn geïntegreerd in het programma van andere partijen. Toch zijn wij nodig. Ideeën die we nu aanreiken staan binnen enkele jaren misschien ook in het programma van de anderen. We brengen vaak nieuwe zaken aan en maken die bespreekbaar. Groen! is echter meer dan een zweeppartij. We zijn nodig in het beleid. Onze accenten liggen anders en zo kunnen we het verschil maken.

 

Geef eens een voorbeeld van een lokale actie.

Calvo Naast het organiseren van leuke laagdrempelige activiteiten, proberen we inhoudelijk een geloofwaardig en sterk verhaal brengen. Onlangs hebben we nog een actie gehad rond diversiteit op de werkvloer naar aanleiding van de gebeurtenissen bij het kantelpoortenbedrijf Feryn. De lokale overheid moet hieromtrent zijn verantwoordelijkheid nemen. Het draagvlak voor de participatie van allochtonen moet vergroten en gemeenten moeten plaatselijke ondernemingen een anti-discriminatiepact laten ondertekenen. Daarnaast pleiten wij ook voor de sensibilisering van lokale KMO's.

 

Is jullie programma genoeg gekend bij de kiezer?

Calvo Dat is een van de grote uitdagingen voor ons. Je merkt tijdens gesprekken met mensen dat ze soms een verkeerd beeld van ons hebben. Door met hen te praten kan je dit gelukkig wel aanpassen. Goede communicatie is belangrijk.

 

Jullie hebben bij de vorige verkiezingen zware klappen gekregen. Was communicatie het grote probleem binnen Groen!?

Calvo Ik denk dat dat een groot probleem was tijdens onze regeringsdeelname, ja. Politiek is een hard spel, vaak zijn anderen meer ervaren en spelen ze het ook harder. VLD en CD&V hebben ons destijds min of meer de zwarte piet toegewezen. We waren niet in staat die negatieve spiraal onmiddellijk te doorbreken.

 

Wat wil Groen! bereiken bij de verkiezingen van 8 oktober?

Calvo Op ons laatste congres werd duidelijk gemaakt dat we onze ongeveer vierhonderd lokale mandatarissen willen behouden en hopelijk uitbreiden.

 

Heeft Groen! niet een groot gebrek aan bekende figuren?

Calvo Het is moeilijk voor ons om mensen vooruit te schuiven omdat we een beperkt aantal mandaten hebben. Toch is het belangrijk dat nieuwe mensen een kans krijgen. Kijk maar naar Antwerpen. Mieke Vogels is een politiek zwaargewicht, ze blijft de lijst duwen in Antwerpen, maar de vernieuwing krijgt via Freya Piryns een kans. “Freke” doet het geweldig en toont dat jonge mensen vooruitschuiven een goed idee kan zijn. Groen! heeft genoeg overtuigingskracht om stemmen te winnen. Groene accenten in het beleid zijn nodig.

 

Tenslotte, wat zijn je persoonlijke ambities?

Calvo Ik heb de kans gekregen om me ondanks mijn zeer jonge leeftijd als provinciaal lijsttrekker te profileren. Ik weet dat als ik een slecht resultaat behaal in oktober, ik bij de daaropvolgende verkiezingen geen kandidaat-lijsttrekker meer zal zijn. Een politieke carrière ambiëren is moeilijk, maar ik ben door de microbe gebeten. Het zou fantastisch zijn om na mijn studies voor of achter de schermen met politiek bezig te zijn. Of dat lukt zal na 8 oktober al wat duidelijker zijn.