Critical Mass bereidt de Velorutie voor

Een uur lang in het zog van een peloton
23/05/2011

Elke maand moet koning auto een uur lang wijken wanneer de fietsers van de Critical Mass Bike Ride zich in de Antwerpse straten begeven. Onder politiebegeleiding verkennen zij zo telkens een andere buurt van de stad. Nu de zomer voor de deur staat, besloot dwars mee te fietsen. De volgende ontmoetingen beloven alvast goedweeredities te worden en begin juli staat er zelfs een global meeting te Parijs op het programma.

Geflankeerd door blauwe gidsen

Critical Mass Bike Ride is een groep fietsers die zich inzet voor een leefbare stad. Zij willen mensen overtuigen de auto te laten voor wat hij is, en – zeker in de binnenstad – iets vaker de fiets te nemen. Om dat streven kracht bij te zetten, ondernemen zij elke maand eenmaal actie. Het idee is simpel: elke laatste vrijdag van de maand wordt er om 18u afgesproken op het Theaterplein. Daar wacht een klein eskadron politie te fiets om enkele tientallen deelnemers een uur lang door het verkeer te leiden. De politie, uw blauwe gids. Gedurende de rit laat men het fietspad voor wat het is. Geen straat is dan te groot of te druk. Allez, roulez!

 

Het moet gezegd, het gezelschap is een bont allegaartje van mensen van alle slag. “Auto’s aan de kant, fietsen is plezant!” klinkt het opeens. Iets later: “Meer bos, meer groen, daar is ’t om te doen!” Een aantal milieu-activisten en jonge geëngageerden laten goed van zich horen in de groep. De meeste fietsers zijn echter huisvaders met kroost en studenten die de gelegenheid om op twee wielen over de Antwerpse boulevards te cruisen niet onbenut willen laten. Het evenement behoudt daardoor in de eerste plaats zijn amusementswaarde en moet niet zuiver als politiek statement begrepen worden.

 

De Velorutie nodigt uit

Om die reden kunnen de meeste verkeersgebruikers wel begrip en geduld opbrengen als ze even moeten wachten terwijl het peloton passeert. Toch heeft niet iedereen het evenzeer op de Critical Mass begrepen. Een oude man vindt het maar kinderlijk. Hij is de kunst van het fietsen waarschijnlijk al lang verleerd. Een zonderling figuur loopt even naast me mee. Ik apprecieer de persoonlijke aanmoedigingen ten zeerste, tot de man plots “Free Kadhafi!” begint te roepen. Leed is nooit ver weg.

 

Misschien zag Kadhafi ooit een Critical Mass door zijn Tripoli fietsen. De formule is in het buitenland namelijk al langer gekend. In grootsteden als New York, Londen en Boedapest komen sedert jaar en dag al meutes fietsers bijeen om hun ‘rechtmatige’ plaats in het verkeer op te eisen. In Parijs vindt begin juli zelfs de Vélorution Universelle plaats. Enkele duizenden fietsers van over heel de wereld zullen er dan de Champs-Élysées begroeten als hadden ze net hun eigen Tour de France uitgereden. Vanuit Antwerpen plant men alvast de tocht naar de stad aan de Seine. Zij laten weten dat u van harte welkom bent.

 

 

Meer informatie op http://criticalmassantwerpen.blogspot.com en http://velorutionuniverselle.org