AntwerpMUN

achter de schermen
22/02/2015
🖋: 

Recente gebeurtenissen, zoals de opkomst van IS en het conflict in Oekraïne, zorgen voor onrust en chaos in de internationale politiek. Desondanks gelden ze als inspiratie op een ander terrein, namelijk dat van het Model United Nations (kortweg MUN genoemd). Dit is een simulatie van een vergadering van de Verenigde Naties, speciaal voor studenten. Iedere grote stad organiseert wel een MUN. Zo ook Antwerpen, dat inmiddels toe is aan haar derde editie. dwars sprak met de belangrijkste mensen achter dit inmiddels succesvolle evenement.

Een MUN is speciaal bedoeld voor studenten met interesse in de internationale politiek en diplomatie. Je meldt je aan, je krijgt een land toebedeeld en vervolgens verdedig je als delegate de belangen van je land tijdens de vergadering. Dat is een tijdrovende klus, omdat veel landen conflicterende belangen hebben. De vergadering gaat altijd over een thema dat relevant is binnen de internationale politiek (zoals bijvoorbeeld terrorisme of cybercrime). Het uiteindelijke doel is het schrijven van een resolutie waarin elk land zich kan vinden.

 

roerige tijden in de Centraal Afrikaanse Republiek

In het Antwerpse studentenleven is het MUN al een tijdje geen vreemd begrip meer. Voornamelijk komt dat door het AntwerpMUN, dat in 2013 voor het eerst werd gehouden. Maar ook het MUN van de Vereniging voor de Verenigde Naties (VVN) is zo’n event, in dit geval speciaal voor de studenten Internationale Betrekkingen en Diplomatie aan Universiteit Antwerpen. Het VVN MUN wordt jaarlijks gehouden in Brussel, waarin studenten uit Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven samenkomen om te debatteren.

 

De editie van 2014 – de tiende alweer – werd gehouden in november en ging over het ‘vergeten conflict’ dat zich momenteel afspeelt in de Centraal Afrikaanse Republiek, dat inmiddels is uitgegroeid tot een ware burgeroorlog. Het bleek een zeer geschikte case: waar sommige landen vooral vrede leken te willen, waren andere ook uit op economische voordelen (zoals wapenlevering of het veiligstellen van grondstoffen in Afrika). De botsende belangen zorgden voor drie zeer intensieve dagen van onderhandelingen, die soms tot diep in de nacht doorgingen. Maar een MUN is meer dan vergaderen alleen: dit jaar waren er genoeg randactiviteiten, waardoor je op een gezellige manier je collega’s beter leert kennen.

 

AntwerpMUN 2015

De AntwerpMUN van dit jaar vindt plaats van 26 tot en met 29 maart. Er is keuze uit twee verschillende settings: de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties of de Europese Raad. De Algemene Vergadering bespreekt de mogelijkheid van een United Nations Army: een belangrijk thema, vooral vanwege de opstanding van IS. Ook de deelnemers binnen de Europese Raad krijgen een actueel en complex thema voorgeschoteld, namelijk dat van het Europese migratiebeleid dat rampen, zoals die voor de kust van Lampedusa, moet gaan voorkomen.

 

"We hebben deze onderwerpen vooral gekozen omdat ze actueel zijn," vertelt Tom Verlinden, voorzitter van het AntwerpMUN. "Maar ook hebben we de kandidaat-chairs input laten geven." Voor de duidelijkheid: de chairs zijn de personen die de vergadering leiden. "Omdat we de chairs nauw wilden betrekken, mochten zij zelf met onderwerpen afkomen. Op die manier leiden ze vergaderingen over thema’s die hen interesseren."

 

Meedoen aan een MUN is een unieke ervaring, waarbij je leert te spreken voor een groot publiek, veel mensen leert kennen (waaronder buitenlandse deelnemers) en ontdekt hoe er binnen de internationale politiek precies wordt vergaderd. Het is een mooi evenement, maar er gaat ook een hoop denkwerk aan vooraf: voor de deelnemers, maar vooral voor de organisatoren. Sinds mijn deelname aan de succesvolle en leerzame editie van 2014 vroeg ik me af hoe het organiseren van zo’n evenement precies in zijn werk gaat. Daarom sprak ik met de belangrijkste mensen uit de organisatie, die een licht lieten schijnen op hun werkzaamheden achter de schermen.

 

het team

De organisatie van het AntwerpMUN is, naast de voorzitter en secretaris, verdeeld over drie verschillende groepen: Finance & LegalitiesPractical Organisation en Media, PR & Communications. Hoewel het evenement slechts vier dagen duurt, begint het team bijna een jaar van tevoren met plannen. "In april van vorig academiejaar hebben we het team samengesteld," vertelt Sina Asghari, vicevoorziter en verantwoordelijk voor Finance & Legalities. "Vanaf dat moment zijn we steeds bezig geweest. Natuurlijk zijn er wel wat rustigere periodes, zoals de zomervakantie en de tweede zittijd. Maar sinds de start van het nieuwe academiejaar in september zijn we er dagelijks mee bezig."

 

Ten eerste houdt Sina zich bezig met de juridische zaken van de organisatie. "Daarnaast zijn er natuurlijk de financiën," vertelt hij. "Je moet belasting en successierechten betalen, documenten voorbereiden en indienen, de begroting opstellen, financiële verrichtingen stellen, nagaan en controleren, subsidies verantwoorden, enzovoort. Correct boekhouden is belangrijk: alles moet worden gefactureerd en doorgestuurd als vzw." Dit alles gaat gepaard met vele e-mails en een strakke planning. Ook legt Sina uit dat er met externe partners wordt gewerkt. Dat kunnen private bedrijven, de publieke sector of academische instanties zijn. "Voorbeelden zijn het Ministerie van Buitenlandse zaken, de Antwerp Management School en vanzelfsprekend Universiteit Antwerpen."

 

Sina onderstreept dat er ook een visie op de lange termijn moet zijn. "Op een gegeven moment ben je klaar met studeren. Wie neemt de taken dan over? We proberen de debatcultuur in Antwerpen aan te wakkeren, en we hebben mensen nodig die dit kunnen voortzetten. Het is dus veel meer dan gewoon een event organiseren: het is echt ondernemen, zij het op een iets minder ‘standaard’ niveau."

 

 

meer dan vergaderen

Ook de puur praktische zaken zijn belangrijk: denk aan het regelen van locaties, de randactiviteiten en de draaiboeken voor iedere dag. Lies Geirnaert, vicevoorzitter en verantwoordelijke Practical Organisation, houdt zich met dit soort zaken bezig. "In de zomer werd er al een lijst gemaakt van locaties voor de vergadering, het galabal en een aantal andere dingen. Vervolgens wordt naar het budget gekeken, en vallen er een aantal locaties af. Zo wordt de lijst steeds kleiner. Pas tegen eind november liggen de meeste locaties vast; er gaat dus veel tijd in zitten. Je moet langzaamaan steeds preciezer te werk gaan; je begint met het plannen van dagen, maar uiteindelijk gaat het over precieze uren en minuten. Pas na de examens in januari zijn de meeste details geregeld."

 

Lies plant ook de randactiviteiten. "We kijken daarbij naar de voorgaande jaren," vertelt ze. "Sommige activiteiten waren geslaagd, andere wat minder. Niet elke deelnemer kent Antwerpen, dus willen we hen de stad laten zien. Verder is contact tussen de deelnemers belangrijk. Dat zorgt voor een goede sfeer." De pubcrawl, stadswandeling en het galabal lijken in ieder geval uitstekend om het ijs te breken. Hieruit blijkt dat achter de Practical Organisation een heldere gedachte zit: het gaat er niet alleen om om alle praktische zaken goed te regelen, maar ook om er een gezellig event van te maken dat meer is dan een vergadering alleen.

 

meerwaarde voor studenten

Een geslaagd evenement kan nauwelijks tot stand komen zonder goede communicatie en PR. Vicevoorzitter en hoofd van van Media, PR & Communications is Kristy Broekmans, die dit jaar voor het eerst bij de organisatie betrokken is. Ze is verantwoordelijk voor de promotie van het event via posters, flyers en de website. "Wat betreft de posters hebben we gekozen voor drie verschillende designs. Er staat zo weinig mogelijk overbodige info op: een grote kop die de aandacht trekt is het belangrijkst. Op onze flyer staat iets meer tekst, zoals een uitleg van wat een MUN inhoudt en hoe je je inschrijft. Maar vooral de website is van belang," vertelt Kristy. "In september moest alle info van de vorige edities weggehaald worden. Tot eind december zijn we bezig geweest met het steeds actualiseren van de site. Bovendien werken we met een nieuw inschrijfsysteem, MyMUN. Dat wordt door meerdere MUNs gebruikt, en op die manier wordt er ook wat reclame voor onze editie gemaakt."

 

Vanwege de achtergrond van sommige organisatoren wordt er veel gecommuniceerd met studentenclubs, waardoor het bereik een stuk groter wordt. "Vooral voor de studenten uit politieke opleidingen is het event een goede oefening. Het AntwerpMUN heeft inmiddels een goede naam, iets waar Universiteit Antwerpen zelf natuurlijk baat bij heeft. Ook maakt dat het iets gemakkelijker om sponsors te vinden, zelfs in crisistijd."

 

toegevoegde waarde

Hoewel deelnemers slechts vier dagen bezig zijn met het AntwerpMUN, mag duidelijk zijn dat de organisatie veel tijd en moeite steekt in de voorbereidingen. Universiteit Antwerpen mag er in ieder geval trots op zijn dat ze studenten heeft die zich volledig inzetten om zo’n professioneel evenement te organiseren, dat voor deelnemers ook nog eens goed op hun cv staat. Dankzij dit toegewijde team wordt er eind maart ongetwijfeld weer een succesvolle editie neergezet die een ware toevoeging is aan het Antwerpse studentenleven.