Amahoro staat en zingt voor vrede

de bekoring nabij
01/04/2003

Zondag 2 maart was Amahoro jarig. Niet zomaar jarig, het is de tiende verjaardag: de volledige twee handen vol opgestoken vingers. Tien jaar zingen, want dat is Amahoro, een koor. Niets bijzonders zegt u? De Wiener zangerknapen overleven al eeuwen en het gemiddelde kerkkoor in de parochie heeft ook al gauw een langere historie. En toch. Amahoro is immers wat anders dan des zondags de kerk in, en zingen. Amahoro staat voor Vrede, en wel in het Kyniaruanda. Amahoro is een solidariteitskoor.

Niet evident, zo’n solidariteitskoor. De modale student kan meebrullen met een paar Latijnse studentenliederen, en af en toe een Engels popdeuntje wil vaak ook nog lukken. Maar wie kan zingen in het Zuid-Afrikaans, het Spaans, het Arabisch en een handvol Afrikaanse dialecten? Wie de studenten (want dat zijn het overwegend) bezig ziet beseft dat er echter meer achter zit dan gezellig wat samenzingen over vreemde culturen.

 

Amahoro roept op. Tot solidariteit, menswaardig leven, verzet tegen onrecht en vrede. De woorden en liederen die de mensen uit die verdrukte streken zelf schreven, zelf zingen en gebruiken als vlucht uit de ellende, dienen daarbij als noodkreet. De koorleden bestuderen gezamenlijk de teksten, om ze daarna daarna samen met anderen te zingen. Dat schept een band, creëert een gevoel van verbondenheid, ook met de mensen die het ginder ver nodig hebben. Daarom komen een dertigtal studenten regelmatig samen om gewoon te zingen of te repeteren voor één van de volgende concerten. Concerten die jaarlijks een flinke bijdrage betekenen aan specifiek uitgekozen projecten, zoals dit jaar de VZW Haven.

 

Stem in de onderstroom

Dat solidariteitskoor bleek dit jaar tien jaar oud, en dat vonden ze zelf een uitgelezen mogelijkheid om hun werking wat meer kleur te geven. Op de UFSIA-campus werd dan ook een koren-trefdag georganiseerd waarop liefst 35 gelijkaardige koren aanwezig waren. Samen werden teksten uitgewisseld, nieuwe liederen aangeleerd, ideeën gespuid. Wat opviel was de enorme diversiteit in liederen, afkomstig van alle uithoeken van deze bol maar toch allemaal geschreven rond datzelfde thema van gerechtigheid, vrijheid en vrede. Naar aanleiding van dat tienjarig bestaan, nam het koor ook een cd op (“Amahoro! 10 jaar stem in de onderstroom”) met negentien nummers uit vijftien landen. De opbrengst daarvan gaat natuurlijk integraal richting goede doelen, dat spreekt. Op die korentrefdag zelf een gezellige drukte. Verschillende aula’s vol zingende mensen, achteraf een gezamenlijk zangmoment op de trappen van het Agoragebouw en daartussen een namiddag vol workshops, allemaal gericht op contact met armoede, voeling met ontwikkelingsprojecten. Over één van die workshops vindt u verder in dit nummer meer.

 

 

Geïnteresseerden kunnen op 11 april in het CC Merksem een kijkje gaan nemen op het grote jubileumconcert en vinden meer info op www.amahoro.be.