Alain Verschoren

Een recht van antwoord?
07/03/2008

Volgens zijn website is Alain Verschoren (54) gepokt en gemazeld als beleidsmaker. Voor de eenmaking van onze universiteit was hij rector van het RUCA en ook als huidig voorzitter van de Raad van Bestuur kent hij het klappen van de zweep. Verschoren profileert zich als vrouw- en gezinsvriendelijk en wil een halt toeroepen aan de bureaucratische overlast. Leden van het academisch personeel moeten volgens hem soepeler kunnen omgaan met de verdeling tussen onderwijs, onderzoek en dienstverlening en dit naargelang de evolutie van hun carrière. Hij ziet de kleinschaligheid van de UA als een troef (kwantiteit is niet gelijk aan kwaliteit) en, hoewel minder fanatiek dan Van Dyck, staat ook hij achter samenwerkingsverbanden, zowel interuniversitair als binnen de associatie. Verschoren staat enigszins kritisch tegenover een aantal tendenzen binnen het onderwijs en belichaamt vooral een evenwichtig beleid.

Volgens onze bronnen is Alain Verschoren capabel, enthousiast en sympathiek. Hij heeft oog voor complexiteit en zijn beleidsplannen klinken erg menselijk maar zijn ook wat vaag. In de debatten die aan de verkiezingen voorafgingen kwam hij niet altijd als de sterkste kandidaat naar voren en leek hij soms wat te schipperen tussen Soudan en Van Dyck. Men vraagt zich dan ook af of hij wel in staat is tot het nodige lobbywerk. Verschoren kan evenwel rekenen op een goede reputatie en heeft de naam degelijk werk te leveren. In de wandelgangen: – "Alain Verschoren is met voorsprong de meest sympathieke en meelevende kandidaat." – "Met Alain Verschoren aan het hoofd zal er te weinig vernieuwing komen. Hij zal voor vis noch vlees zorgen."

 

Alain Verschoren, wat denkt u? Moet de Raad van Bestuur nu beslissen wie de nieuwe rector wordt, bent u voor een derde stemronde of wilt u dat de verkiezingen helemaal opnieuw georganiseerd worden?

Alain Verschoren Het lijkt me geen goed idee om nu en petit comité met 23 mensen – uiteraard zonder mij als voorzitter – te beslissen wie de rector wordt. Dat is niet niet eerlijk tegenover al die mensen die hun stem hebben uitgebracht. De verkiezingsprocedure volledig opnieuw opstarten moet eigenlijk enkel in het geval van een procedurefout en die is niet gemaakt. De universiteit verkeert sowieso best niet te lang in onzekerheid. De nieuwe rector moet zich volgens mij zo snel mogelijk kunnen inwerken, niet pas is oktober. De meest elegante en democratische oplossing lijkt me daarom een derde stemronde, het liefst nog voor de paasvakantie en zonder nieuwe propaganda. Iedereen weet onderhand wel waarvoor we staan. Maar goed, het is uiteindelijk aan de Raad van Bestuur om die knoop door te hakken, niet aan mij.

 

Hoe het ook uitdraait, de universiteit is duidelijk verdeeld. De nieuwe rector zal geen overtuigende meerderheid achter zich hebben.

Verschoren Dat gebeurt wel eens meer bij verkiezingen, dat is nu eenmaal het spel, anders geraak je er nooit uit. Maar uiteindelijk wil iedereen een goede toekomst voor de UA. Iedereen is het erover eens dat we ons moeten positioneren ten opzichte van Leuven en Gent en binnen de Associatie. Over de wijze waarop we dat moeten, verschillen Dirk Van Dyck en ik inderdaad van mening. Maar als ik rector word, zal ik zeer goed luisteren naar wat Dirk en Bea (Cantillon, nvdr.) van fundamenteel belang vinden.

 

Willen zij ook met u samenwerken mocht de uitslag in hun voordeel zijn?

Verschoren Ik kan niet in hun plaats antwoorden, maar het is wel duidelijk dat, als er slechts een miniem stemmenverschil is, je daar volgens mij mee rekening moet houden.

 

Heeft de tandem Van Dyck-Cantillon u parten gespeeld? Heeft Bea Cantillon met andere woorden uw stemmen afgesnoept?

Verschoren Misschien wel, al blijf ik vinden dat een kandidaat-rector er beter aan doet zich onafhankelijk op te stellen, zodat hij niet schatplichtig is aan de Associatievoorzitter na de verkiezingen. Bovendien is dit nergens voorzien, we zijn een rector aan het kiezen, geen tandem. Er zijn trouwens nog wel zaken die mij parten hebben gespeeld. Dankzij de steun die collega Karel Soudan me spontaan verleende via e-mail (Soudan riep nadat hij er in de eerste ronde uit lag op om voor Verschoren te stemmen, nvdr.) leek het net alsof ik hem al een postje beloofd had, wat helemaal niet het geval is. Ik heb hem zelfs duidelijk gezegd dat ik dat niet kan of wil. Zijn steun was dus oprecht, al wekte hij op die manier de verkeerde indruk.

 

Karel Soudan zou als decaan van de faculteit TEW die financieel sterk moet inleveren vooral met de belangen van zijn eigen faculteit bezig zijn.

Verschoren Dat een decaan de belangen van zijn eigen faculteit verdedigt, binnen de gehele universitaire context, lijkt me nogal evident. In elk geval, van postjes uitdelen kan er wat mij betreft geen sprake zijn. Het interview in dwars met rector Van Loon heeft er trouwens ook geen goed aan gedaan. Jullie beklemtoonden sterk dat hij zich kandidaat zou stellen als voorzitter van de Associatie en daarom gingen sommigen er van uit dat hij mijn geheime ‘tandempartner’ zou zijn, wat zeker niet het geval is of was. Francis Van Loon heeft in oktober inderdaad belangstelling getoond voor het voorzitterschap van de Associatie. Ondertussen heeft hij evenwel al een sabbatical leave aangevraagd in Zuid-Afrika, dus hij is zelfs niet langer in de running. Er is nooit sprake geweest van een ‘geheim verbond’ tussen ons twee, integendeel, dat is absoluut tegen mijn principes. Maar ook dat zullen de kiezers inmiddels al wel begrepen hebben.