Waar blijft mijn geld?

Studietoelagen te laat gestort
18/04/2009

Paniek op de campus: studiebeurzen die doorgaans 1 à 2 maanden na aanvraag gestort worden, lieten dit jaar tot 6 maanden op zich wachten. Secretariaten en aanverwanten werden overspoeld met telefoontjes van ongeruste studenten. Speurneus dwars zocht een verklaring voor deze ellende.

Op 3 oktober 2008 dient studente Taal- en Letterkunde Alice Jagers haar aanvraagformulier voor een studietoelage in. Veel hoeft ze hiervoor niet te doen: omdat dit al het vijfde jaar op rij is dat ze zo’n aanvraag doet en haar financiële situatie min of meer dezelfde gebleven is, stuurt ze ieder jaar ongeveer hetzelfde dossier op. Alleen blijkt de opvolging van dat dossier dit jaar niet zo vlot te verlopen. In december krijgt Alice een brief van de dienst Studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap: haar dossier is in behandeling. Wanneer ze in februari nog niks ontvangen heeft, begint ze zich zorgen te maken. Ze neemt contact op met de dienst Studiefinanciering. Daar weten ze haar te vertellen dat de UA haar studiegegevens nog niet heeft doorgegeven. Na een paar telefoontjes met UA-instanties, waaronder het STIP, blijkt dit niet te kloppen. Na nog wat heen en weer bellen, krijgt Alice haar dossierbehandelaar aan de lijn, die haar belooft dat de storting op 10 april zal gebeuren. Zaak opgelost. “Gelukkig maar,” zegt Alice. “Ik had ondertussen al een mail van de UA gekregen en het zag er naar uit dat ik zelf de rest van mijn inschrijvingsgeld zou moeten bijbetalen: 400 euro!”

 

Ook Judith, een andere studente Taal- en Letterkunde, maakte iets gelijkaardigs mee. Toen ze voor de zoveelste keer naar de dienst Studiefinanciering belde, werd haar verteld dat haar dossier niet volledig was. Uiteindelijk bleek dat een vergissing te zijn en werd haar beurs, net als die van Alice, begin april gestort.

 

Voorrang voor kleuters

“Wij hebben inderdaad nogal wat meldingen gekregen”, vertelt Annick Flour van de Socio-culturele dienst van de UA. De problemen zouden te wijten zijn aan het feit dat, sinds dit academiejaar, ook kleuters en kinderen op de lagere school een studietoelage kunnen aanvragen. Deze dossiers worden eerst behandeld, waardoor de aanvragen van studenten pas in november aan de beurt kwamen. Anne-Marie Van Wijnsberghe van de dienst Studiefinanciering bevestigt dit. “Bovendien werd er in oktober voor het eerst een mediacampagne voor school- en studietoelagen gelanceerd. Daardoor komen er ook heel wat dossiers binnen van mensen die niet in aanmerking komen voor een toelage. We werden dit jaar inderdaad een beetje overrompeld, maar de achterstand is nu zo goed als weggewerkt”, verklaart Van Wijnsberghe. Volgend academiejaar zou dit probleem niet meer mogen voorvallen.

 

Bij het STIP en de dienst Studiefinanciering werd er dit jaar echter nog een bijkomend probleem opgemerkt. Er worden heel wat onvolledige dossiers ingediend, wat voor nog meer vertraging zorgt. Wanneer een student een onvolledig dossier indient, krijgt deze meteen een brief met een opsomming van de ontbrekende documenten. “We zien echter dat deze brieven vaak niet beantwoord worden. Daarom hebben we dit jaar ook herinneringsbrieven verstuurd”, vertelt Van Wijnsberghe. “Daarna hebben we die mensen zelfs opgebeld. Zoiets hebben we nog nooit eerder gedaan, maar dit jaar bleek zo’n unieke actie noodzakelijk.”

 

En nu?

Maar wat met studenten die een volledig dossier indienden en nog steeds niks ontvangen hebben? “Die kunnen langskomen op het STIP, en hun dossier zal snel worden afgehandeld”, belooft Annick Flour. Studietoelagen van de Vlaamse Gemeenschap kunnen voor dit academiejaar nog aangevraagd worden tot 30 juni 2009. Verder biedt de Socio-culturele dienst ook financiële bijstand van de UA aan. Dit is meestal een voorschot op de studietoelagen van de Vlaamse Gemeenschap. Aangezien de grootste kosten voor een student aan het begin van het academiejaar gemaakt worden en er dan nog geen toelagen gestort worden, kan de UA hierop een voorschot geven. Dit kan oplopen tot de helft van het uiteindelijke beursbedrag. Aanvragen voor deze toelage kunnen vanaf eind augustus ingediend worden.

 

Een andere vorm van financiële bijstand is een toelage die je niet hoeft terug te betalen. Studenten die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en/of hun studiekosten te betalen, kunnen zo’n toelage heel het academiejaar door aanvragen. De toelagen worden toegekend na een grondig sociaal en financieel onderzoek. Een derde en laatste vorm van financiële ondersteuning is spreiding en/of uitstel van de betaling van de studiegelden. Wanneer het moeilijk is om meteen het volledige studiegeld te betalen, kan je deze ondersteuning aanvragen bij de Socio-culturele dienst.