Voor elk wat wils

De nieuwe Masters
20/10/2007
🖋: 

In maart dit jaar maakte een trotse UA via een persbericht enkele nieuwe Masters bekend. Deze bieden de studenten veel meer keuze dan de vroegere licenties want elke faculteit heeft nu, aldus de UA, naast de Masters die in het verlengde van de Bachelors liggen, ook ruimere en minder voor de hand liggende keuzemogelijkheden. Een overzicht.

Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen

In de Master Farmaceutische Wetenschappen kan je kiezen tussen de klassieke afstudeerrichting Apotheker, de Master in de Farmaceutische Zorg en een Master in Geneesmiddelenontwikkeling (met onder andere de afstudeerrichting Biofarmaceutische Wetenschappen).
De Master in Biochemie en Biotechnologie stelt drie doelstellingen centraal: onderzoek, onderwijs en ondernemerschap. De cluster ‘Ondernemerschap’ bereidt studenten voor op een functie in een bedrijf of overheidsinstelling en wordt interfacultair georganiseerd. Dit betekent concreet dat de docenten uit verschillende faculteiten komen: uit de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, de faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen, en de faculteit Wetenschappen. Gastdocenten uit de betrokken sectoren zullen de studenten dan weer wegwijs maken in de organisatie van – en communicatie in – een bedrijf.
De Master Biomedische Wetenschappen heeft vijf mogelijke afstudeerrichtingen: Klinisch Wetenschappelijk onderzoek, Tropische Biomedische Wetenschappen, Neuroscience, Moleculaire en Cellulaire Biomedische Wetenschappen en Biomedische Wetenschappen met als opties Onderzoek, Onderzoek en Onderwijs, Onderzoek en Ondernemerschap.

 

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Als vanouds sluiten de Masters Geschiedenis, Wijsbegeerte en Taal- en Letterkunde rechtstreeks aan op de betrokken Bachelors, met voor die laatste Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands of Spaans als mogelijke afstudeerrichtingen.
In de meer specifieke wetenschapsdomeinen heb je vanaf nu echter ook de keuze tussen drie nieuwe, en als we de UA geloven zelfs vérnieuwende Masters: Literatuur van de Moderniteit, Taalkunde en Theater- en Filmwetenschap.
Verder biedt de faculteit Letteren en Wijsbegeerte in samenwerking met de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen de interfacultaire Master Meertalige Professionele Communicatie aan.

 

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Studenten kunnen hier kiezen tussen acht verschillende Masters, waarvan er vijf rechtstreeks aansluiten op de Bacheloropleidingen: de Master Sociologie; de Master Sociaal-Economische Wetenschappen in samenwerking met de faculteit TEW; de opleiding Communicatiewetenschappen die met Strategische Communicatie en Mediacultuur voor een Masterprogramma met twee afstudeerrichtingen opteert; de Master Politieke Communicatie die op de interactie tussen het publiek, de massamedia en de politiek focust en de Master Internationale Politiek die rond twee disciplines van de politieke wetenschappen is opgebouwd: internationale betrekkingen en Europese Unie Studies.
Verbreding is mogelijk met de Master Filmstudies en Visuele Cultuur, die uniek is in het Vlaamse onderwijslandschap; de Master Sociaal Werk, in samenwerking met twee hogescholen van onze associatie en de eenjarige Master in de Milieuwetenschap, die milieugeneralisten opleidt.

 

Faculteit Rechten

Uit de domeinen van het burgerlijk recht, het fiscaal recht, internationaal en Europees recht, ondernemingsrecht en publiek recht, rechtshandhaving en sociaal recht, kan de student zelf een opleidingspakket samenstellen. Een algemene of meer gespecialiseerde opleiding is daarbij uiteraard mogelijk.
Uniek in Vlaanderen is de stage die samen met een thesis de Masterproef vormt. De student kiest zelf de sector waarvan hij de werksfeer wil proeven en heeft daarbij de keuze uit de advocatuur, het parket of de magistratuur, maar ook uit adviserende of leidinggevende functies in de bedrijfswereld, bij de overheid, bij internationale organisaties, de sociale sector of de non-profitsector.

 

Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen

De Universiteit Antwerpen is met de nieuwe Master in Economic Policy de eerste Vlaamse universiteit die een volledig Engelstalige initiële Masteropleiding in de Economie aanbiedt. Engelstalig, want deze opleiding wil een antwoord zijn op de tendens tot internationalisering en de toenemende mobiliteit van studenten uit binnen- en buitenland die daarmee gepaard gaat.
Doel van deze Master is het kunnen analyseren en vormgeven van het economische beleid van ondernemingen en overheden in een internationaliserende samenleving.
Ook de Masters Cultuurmanagement en Organisatiebeleid zijn nieuw. Die laatste werd specifiek ingericht voor studenten die na een schakelprogramma nog een academische opleiding in management en communicatie van profit – en non- profitinstellingen beogen.
Daarnaast zal de Master Handelsingenieur de technologische vorming vanaf nu combineren met een traject bedrijfskunde of economisch beleid om de brugfunctie van de handelsingenieur in het sociaaleconomisch leven uit te breiden.
De traditionele masteropleidingen in de faculteit TEW blijven Economie, Bedrijfskunde en Handelsingenieur.

 

Faculteit Wetenschappen

Naast een afstudeerrichting, kunnen alle studenten Wetenschappen tussen drie beroepsopties kiezen: Onderwijs (lerarenopleiding), Onderzoek (voorbereiding op een doctoraat) of Ondernemerschap (een voorbereiding op het bedrijfsleven).
De Master Fysica kent vanaf nu – naast Subatomaire Fysica – een aantal nieuwe specialisatiemodules: Nanofysica en Vastestoffysica, Medische Fysica en Moleculaire Biofysica.
De drie afstudeerrichtingen van de Master in de Biologie weerspiegelen de pijlers van het onderzoek van het departement: Cel- en Systeembiologie, Evolutie- en Gedragsbiologie, Ecologie en Milieu.
In de Master Chemie wordt er samengewerkt met verschillende chemische bedrijven en komt de industriële chemie uitgebreid aan bod.
De Master in de Informatica kent dan weer specialisaties in wetenschappelijke toepassingen met Computationele Informatica en in de basisaspecten van de informatica: computernetwerken en gedistribueerde systemen, databases, software engineering.
In de Master Wiskunde kan je voor de specialisatie fundamentele wiskunde of de specialisaties financiële wiskunde en didactiek van de wiskunde kiezen.
Verder coördineert het Interfacultair Instituut voor Milieukunde de opleiding Master in de Milieuwetenschap, die openstaat voor bachelors (en masters) van verschillende studiedomeinen.

 

Faculteit Geneeskunde

Aangezien de studie Geneeskunde over minimaal zeven jaar loopt, zijn er dit jaar voor deze opleiding nog geen Masters te kiezen.
Wel was er op de Masterbeurs van 14 maart al een infosessie over de Master Verpleeg- en Vroedkunde, die de academische scholing van Bachelors in de Verpleegkunde of Vroedkunde voor ogen heeft.

 

 

bron: “Voor het eerst een master kiezen”, 08/03/’07