Van Dyck en Cantillon

07/03/2008

Dirk Van Dyck (59) kan rekenen op een uitstekende reputatie als vicerector Onderzoek. In hun programma benadrukken hij en zijn 'kartelpartner' Bea Cantillon Van Dycks ervaring met het succesvol lobbyen naar middelen voor onze universiteit. Volgens Van Dyck moet een goede Antwerpse rector vooral in Brussel zitten om daar voldoende in de wacht te slepen voor onze universiteit. Een andere belangrijke peiler in het programma van Van Dyck is een goede samenwerking binnen de Associatie. Het belang dat Van Dyck hecht aan de Associatie wordt gesymboliseerd in zijn strategische alliantie met Bea Cantillon – een alliantie die hier en daar met gemengde gevoelens werd onthaald.

Door zijn focus op concurrentieel zijn, binnen de Associatie en interuniversitair, vrezen sommige kiezers dat Van Dyck geen oog meer zou hebben voor wat er leeft binnen de UA zelf. In de debatten en in een uitgebreide e-mailcampagne probeerde Van Dyck deze vrees weg te werken. Zo hamert hij onder meer, net als Alain Verschoren, op meer transparantie en minder administratieve rompslomp. Ook belangrijk – en controversieel, vooral bij humane wetenschappers – is zijn idee dat academisch onderzoek gemeten moet worden op basis van impact op de maatschappij. Niettemin kunnen Van Dycks ervaring en zijn stevig gefundeerd programma vele kiezers bekoren.

 

In de wandelgangen:

  • “Dirk Van Dyck heeft een zeer duidelijke visie en dankzij zijn gedreven lobbywerk zal de Universiteit Antwerpen een rol van betekenis kunnen spelen op nationaal en international niveau.”
  • “Fijngevoeligheid is niet de sterkste kant van Dirk van Dyck. Zal hij wel oog hebben voor de mens achter de student en het personeelslid?”

 

Van Dyck

Na het ex aequo in de tweede kiesronde zijn er drie opties: nieuwe verkiezingen, een derde stemronde of een beslissende stemming in de Raad van Bestuur. Dat laatste is echter uitgesloten wat u betreft?

Dirk Van Dyck Inderdaad, het zou volslagen ondemocratisch zijn om het gewicht van zo’n belangrijke stemming op de schouders van enkelen te leggen (de Raad van Bestuur telt 25 leden, nvdr.). Een dergelijke oplossing zou ook niet fair zijn tegenover het kiespubliek. De Raad van Bestuur moet zich nu uitspreken over de verdere procedure: nieuwe verkiezingen of een derde stemronde.

 

Wat zou voor u, als kandidaat, het beste zijn?

Van Dyck Nogmaals, de Raad van Bestuur beslist. Maar voor mij persoonlijk speelt de tijd in mijn voordeel omdat ik dan meer kans heb om kiezers te overtuigen. Bea Cantillon en ik zijn vertrokken met een achterstand: mijn taak als vicerector Onderzoek slorpt ontzettend veel tijd op en door de onverwachte vervroeging van de rectorverkiezingen hebben we gewoon niet de kans gekregen om onze boodschap aan de man te brengen. Dat is trouwens ook de verklaring voor onze inhaaloperatie in de tweede ronde. Ondanks het stemadvies van Karel Soudan tégen ons hebben we de kloof van drie procent met Alain Verschoren kunnen dichten, simpelweg omdat we een week extra hadden om onze plannen uit de doeken te doen. We hebben nu eenmaal een niet zo eenvoudige boodschap die je niet in drie woorden uitgelegd krijgt.

 

Denkt u dat uw alliantie met Bea Cantillon in uw voordeel heeft gespeeld?

Van Dyck In het begin niet: mensen lagen niet wakker van de Associatie. Pas later in onze campagne – opnieuw: wij hebben tijd nodig – zijn onze kiezers beginnen te beseffen dat de dreiging van buitenaf reëel is. Als de hogescholen in onze Associatie zouden overstappen naar de andere netten van Gent en Leuven, zou dat een serieuze kaakslag betekenen voor onze universiteit.

 

U hamert in uw campagne op de verschillen tussen u en Alain Verschoren.

Van Dyck Intern hebben mijn tegenkandidaat en ik hetzelfde doel: we willen rust brengen in de geledingen. Ik ben echter van mening dat we moeten durven veranderen om die rust te brengen. We moeten ook veel actiever optreden naar buitenuit. Iedereen staart zich blind op de 84 miljoen euro werkingsmiddelen die de overheid ter beschikking stelt, terwijl wij op dit moment 64 miljoen euro externe middelen voor onderzoek binnenhalen. Dat bedrag zal in de toekomst alleen maar toenemen. Dat zal nieuwe zuurstof geven aan de hele universiteit. De toekomstige rector moet er daarom onder meer voor zorgen dat een deel van die externe middelen naar Antwerpen gaat vóór Leuven en Gent ermee gaan lopen.

 

Als u wint, vreest u dan niet aan het hoofd te zullen staan van een zeer verdeelde universiteit? Per slot van rekening heeft nu de helft van de kiesgerechtigden niet op u gestemd.

Van Dyck Ik ben altijd vicerector geweest voor íedereen, van de individuele prof die maar een klein budget nodig heeft tot de grote groepen – dat mag u gerust aan eender wie vragen. Ik zal dan ook rector zijn voor íedereen.

 

En als u niet wint?

Van Dyck Mocht ik het niet halen, heb ik nog hele boeiende dingen in het verschiet als wetenschapper. Maar uiteraard hoop ik dat ik onze universiteit kan overtuigen van wat ik denk dat er dringend moet veranderen.

 

En Bea Cantillon?

Hoe denkt u over deze bevreemdende uitslag?

Bea Cantillon Ideaal is dit resultaat natuurlijk niet: onze universiteit heeft dringend nood aan een sturend beleid. Maar het zou volgens mij nog erger zijn geweest mocht één van beide kandidaten met een verschil van één of twee stemmen gewonnen hebben. Ik vrees trouwens dat, met ons huidig kiessysteem, ook een derde stemronde of nieuwe verkiezingen op een zeer klein verschil zullen uitdraaien.

 

Er schort wat aan ons kiessysteem.

Cantillon Wat het uiteindelijke resultaat van de verkiezingen ook moge zijn: het kiesreglement zal moeten worden aangepast, want er loopt vanalles mis. Het systeem van kiesmannen en -vrouwen werkt niet als de verkiezingen, om onduidelijke redenen, zodanig vervroegd worden dat zij nauwelijks kunnen overleggen met hun achterban. Een heel aantal mensen is ook niet kunnen gaan stemmen omdat het onmogelijk is om een volmacht te geven. En hoe dan ook is het absurd dat iemand met een verschil van één stem rector zou kunnen worden. Ik ben veel meer te vinden voor een kiessysteem zoals in Gent, waarbij de rector met een tweederde meerderheid moet worden verkozen.

 

De huidige kandidaten liggen, zoals u zegt, in een nek-aan-nek-race. Wat doet u als Dirk Van Dyck het niet haalt?

Cantillon Mocht associatievoorzitter worden mijn enige doel zijn, zou het wel heel dom van mij zijn om mijn lot aan dat van één van de kandidaten te verbinden. Ik heb een ander doel: ik geloof dat onze universiteit iemand nodig heeft die de zaak vooruittrekt, een Antwerpse Jean-Luc Dehaene die het kan opnemen tegen André Oosterlinck of Luc Van den Bossche. Ik droom ook van een perfecte samenwerking tussen de Universiteit en de Associatie. Alleen zo kunnen wij in Antwerpen onze troeven volledig uitspelen. Daarom ben ik in het kartel met Van Dyck gestapt, niet om mijn eigen plekje te verzekeren.