UA-TV: Omdat er iets te filmen valt

Vijf studenten over hun deelname aan Realityshow Schacht
18/03/2013
🖋: 

Al sinds de oprichting van dwars breekt haar redactie zich het hoofd over een belangrijk vraagstuk: “Hoe ziet het leven van de gemiddelde Antwerpse student er nu eigenlijk uit?” Wij waren blijkbaar niet de enigen met deze prangende vraag en gelukkig heeft topzender JIM er nu een antwoord op. Vier dagen in de week zoomt JIM in op het leven zoals het is op en rond de Ossenmarkt. Drie Antwerpse studentenverenigingen toonden zich bereid om de camera’s in hun midden toe te laten en haalden vijf dapperen uit hun rangen die de spilfiguren van het programma zouden worden. Een programma dat haar talloze kijkers durft te tonen dat het hier niet alleen om zuipen en dopen gaat. Een programma dat dan ook de toepasselijke naam Schacht heeft gekregen.

Hallo Leuven?

Uit Wikings-NSK kwamen Frederik De Wieuw en Jelle Jacobs, respectievelijk feestleider en taberna bij de vereniging van TEWers en Handelsingenieurs. Voor Taal- en Letterkundevereniging Lingua tekenden praeses Ward Peeters en nieuwbakken lid en schacht Pablo Cepeda present. En praeses Annet Wevers stond paraat voor haar Duveldrinkersclub Abundantia. Alle vijf stemden zij toe voor een praatje over hun ervaringen met het programma en hun gedachten over het Antwerpse studentenleven. Drinken ze daar een pintje bij? Nee, meneer. Twee koffies, een cola, een icetea en een watertje. Het Antwerpse studentenleven, jazeker!

 

Hoe zijn jullie met het programma in contact gekomen?

Frederik De Wieuw Ik kende het productiehuis van een reclamespot waarin ik had meegedaan.

Annet Wevers De makers hadden contact opgenomen met een pro senior van Abundantia, en die had aan mij gevraagd of ik geen interesse had.

Pablo Cepeda Ik heb het programma via Facebook ontdekt.

Ward Peeters Mij hebben ze zelf gecontacteerd. Ik weet niet hoe ze aan mijn nummer zijn gekomen, trouwens. Ik kreeg een telefoontje met de vraag of ik mee wilde werken aan het programma. Waarschijnlijk hebben ze de websites en Facebookpagina’s van Antwerpse verenigingen afgeschuimd en me zo gevonden.

De Wieuw Ze hebben het eerst in Leuven geprobeerd, maar daar was niemand geïnteresseerd, dus zijn ze maar naar Antwerpen gekomen.

 

Waarom was men in Leuven niet geïnteresseerd?

Peeters Ik denk dat ze daar een meer gesloten sfeer hebben. In Antwerpen is het studentenleven redelijk open. Je moet hier bijvoorbeeld niet gedoopt zijn om bij een studentenvereniging te horen. Meestal toch niet.

De Wieuw Het aantal kotstudenten is in Leuven ook veel groter, dus ik denk dat er daar meer mensen een dubbelleven leiden: een leven op kot en een leven thuis. Ze zullen gewoon niet willen dat dat kotleven in beeld gebracht wordt.

Peeters Antwerpen is geen studentenstad, het is een stad met een universiteit erin.

Wevers Dat is net zo fijn. Dat je hier niet alleen studenten hebt.

 

Heb je lang getwijfeld om aan het programma mee te doen?

Jelle Jacobs Ik heb daar helemaal niet over getwijfeld. Het leek me een leuk initiatief.

Cepeda Voor mij duurde het ook niet lang. Ik had nieuwe lampen nodig voor mijn studio. (lacht)

 

Naast de typische studentenactiviteiten werden jullie ook in het dagelijkse leven gevolgd. Was dat soms niet wat lastig?

De Wieuw ‘Gevolgd’ is een groot woord. Mij hebben ze in het totaal negen dagen gefilmd.

Peeters Mij vijf of zes dagen, denk ik. Verspreid over een heel semester.

Cepeda Ze belden je ook altijd op voorhand op: “Hé Pablo, heb je de eenentwintigste tijd?” Even filmen en ze waren weer weg.

De Wieuw Soms hoorden we twee weken niets, dan was het een dag of twee wat filmen. Tijdens de examens hebben ze ook niet gefilmd, behalve heel eventjes om te tonen hoe je precies studeerde.

Peeters Ja het is reality-tv hé, dus soms moet je het een beetje ensceneren. (lacht)

Jacobs Het was voor mij net een van de pluspunten dat ze dat dagelijkse leven wilden laten zien, omdat het dan niet enkel over studentendopen en zo zou gaan. Zo ziet mijn familie bijvoorbeeld dat het ook meer is dan dat.

De Wieuw Het enige dat ik wat lastig vond was dat mijn vrienden misschien niet voor de camera wilden komen. Uiteindelijk kies ik ervoor om aan dat programma mee te doen, mijn vrienden niet.

Peeters Ik heb iedereen wel op voorhand gewaarschuwd. Als ze het echt niet wilden, liet ik gewoon weten wanneer we met de camera langskwamen zodat ze konden maken dat ze weg waren. (lacht)

 

Voor(oor)delen

Hadden de programmamakers al bepaalde ideeën over het studentenleven in Antwerpen?

De Wieuw Raf (Roossens: de regisseur, nvdr.) was echt van niets op de hoogte. Hij stond versteld van sommige verhalen die hij te horen kreeg.

Wevers Ik denk niet dat hij, of iemand anders van de makers, zelf ooit in een studentenverenigingen gezeten heeft.

Peeters Ze hadden van tevoren wel gezegd dat ze een programma wilden maken dat niet te veel op de marginale kant van het studentenleven zou focussen. Ze wilden vooral het positieve belichten.

Jacobs Raf vroeg ons ook wat wij dachten dat interessant kon zijn om te filmen.

Wevers Ik vond het heel belangrijk dat er getoond werd dat het verenigingsleven zo veel meer is dan feesten en drinken. Er komt toch veel meer bij kijken.

De Wieuw Het mocht niet 'We Like To Party' The Sequel worden.

 

Denk je dat er over het algemeen veel vooroordelen zijn over het studentenleven?

Peeters Dat denk ik wel. (lacht)

Cepeda Ik denk dat het van persoon tot persoon afhangt. Je kan er mee om of niet.

 

Veel problemen met de buurtbewoners?

De Wieuw Kijk, er moet een dialoog zijn. Als die er niet is, dan…

Peeters Ik vind dat wij daar zelf zeer open voor staan. Maar de communicatie met de buurt verloopt soms wat stroef.

 

Jullie zijn allemaal lid van een studentenvereniging. Vinden jullie dat zoiets integraal deel uitmaakt van het studentenleven?

Peeters Dat is voor iedereen anders. Je moet weten waar je prioriteiten liggen. Maar het is natuurlijk een unieke ervaring: je bent maar één keer student.

De Wieuw Ik heb verschillende fases doorlopen. In mijn eerste jaar nam ik niet echt deel aan het verenigingsleven. In mijn tweede jaar ben ik dan toch mee beginnen doen met activiteiten en in mijn derde jaar ben ik dan lid geworden van het praesidium. Dat ben ik dit jaar nog steeds. Ik heb mij als student het hardst geamuseerd in deze laatste twee jaren, dus ik denk dat lid zijn van een vereniging een meerwaarde biedt aan het studentenleven.

Wevers Het is gewoon heel handig. De faculteitsclubs hebben een studiedienst en doen heel veel studiegerelateerde dingen. Maar voor mij was het ook een fijne manier om mensen te leren kennen. Ik kom uit Nederland dus toen ik hier aankwam, kende ik niemand.

Cepeda Ik ben een Chileen en de Belgische cultuur is heel anders dan wat ik gewoon ben; heel gesloten. Toen ik in Berlijn in een aula zat, zat iedereen bij elkaar en werd er gepraat, ook met mensen die je niet kende. Hier ga je een aula binnen en zit iedereen in een andere uithoek. Lid worden van een vereniging is daarom een goede manier om met mensen in contact te komen.

Jacobs Dat zijn de twee grote voordelen van de studentenclubs: iemand die nog niet veel mensen kent, komt plotseling in een groep terecht waar ze echt bij horen, zonder vooroordelen. En voor het studeren zelf bieden de clubs heel veel handige academische voordelen.

 

Door jullie te volgen kiest het programma expliciet voor een kijkje in het verenigingsleven, uiteindelijk maar een deel van het gehele studentenleven.

De Wieuw Ze hebben natuurlijk wel vijf verschillende karakters gekozen, hé. Dat zijn vijf verschillende invalshoeken van waaruit ze het studentenleven konden bekijken. Het is zoals een dorpsplein: allemaal verschillende huizen die uitkijken over het hetzelfde plein, maar elk huis heeft er een andere kijk op.

 

Dopen doen we samen

Het was niet de bedoeling om de marginale kant van het studentenleven te belichten. Maar het hoogtepunt van het programma is wel een typische studentendoop.

Wevers Ik begrijp niet zo goed waarom ze dat gedaan hebben.

Jacobs Dat hebben ze duidelijk achteraf beslist. Wij wisten dat pas nadat het programma in de pers kwam.

Peeters Onze doop is in principe redelijk soft. (het was de doop van Lingua die werd gefilmd, nvdr.) Het is maar één dag, terwijl het bij andere verenigingen weken of zelfs maanden kan duren. Ik vond het ook geen probleem dat ze onze doop wilden filmen: zo konden we net tonen dat het helemaal niet zo erg is als men soms denkt. We proberen het plezant te houden.

Jacobs Ik vind dat wel een beetje jammer. Het is maar één doop, die maar één dag duurt. Dat is niet echt representatief. Wevers Het is nog altijd een echte doop. Dat is trouwens voor elke vereniging anders. Bij Abundantia spelen we gezelschapsspelen en komt er geen vuiligheid aan te pas.

 

Heeft de doop iets speciaals voor jullie of is het alleen maar een mogelijkheid om het beest uit te hangen?

Jacobs Persoonlijk ben ik niet zo’n grote fan van dopen. Ik ben er niet tegen hé, en ik heb het met alle plezier gedaan. Maar ik vind dat niet zo’n must in het studentenleven.

Wevers Ik vind het supertof. Iets dat je moet gedaan hebben. De doop was een van de voornaamste redenen dat ik bij een studentenvereniging ben gegaan.

Peeters Wat ik belangrijk vind is dat je heel veel mensen leert kennen. Je maakt allemaal hetzelfde mee en dat schept echt een goede band. Ik vind het zelf gewoon heel plezant; ik ben ondertussen al vijf keer gedoopt bij allemaal verschillende verenigingen. Je speelt een rol, hé. Of die van domme schacht, of die van tirannieke schachtentemmer.

De Wieuw Het probleem is dat sommige mensen vergeten dat ze in een rollenspel zitten en overgaan tot het effectief vernederen van anderen. Het is natuurlijk altijd vrijblijvend; je weet waar je aan begint, dus moet je achteraf niet gaan lullen.

Wevers Het hangt er ook heel hard vanaf wie je doopmeester is. De mijne was goed: ik moest natuurlijk wel af en toe de afwas en boodschappen doen, maar ik mocht daarna wel mee op kroegentocht. (lacht)

Jacobs Dat samenhorigheidsgevoel is uiteindelijk wat een doop echt speciaal maakt. Maar dat aspect hebben ze in mijn ogen een beetje laten varen om toch maar de marginale kant te laten zien.

 

Was het voor de schachten niet lastig dat er camera’s bij waren?

Cepeda Niet echt. We hebben er voor gekozen om het te doen (Pablo werd tijdens de opnames gedoopt, nvdr.), dus doen we het ook.

Jacobs Ik zou het niet gedaan hebben. De programmamakers drukten ons op het hart dat het geen uitlach-tv ging worden, maar als ik een van de schachten was geweest had ik dat zeker wel zo ervaren.

Peeters Ik had de schachten op voorhand ook wel gewaarschuwd dat er camera’s bij zouden zijn. Als ze dat niet wilden, konden ze op een aparte locatie gedoopt worden. Enkelen twijfelden, maar toen de eerste afleveringen met de doop werden uitgezonden, waren ze allemaal aan het pochen: “Hey, we komen op tv!”

 

Denken jullie dat er grote verschillen zijn met vroeger, toen jullie ouders studeerden?

De Wieuw Eigenlijk kan je dat niet vergelijken. Het studentenleven maak je maar één keer mee.

Jacobs Ik denk wel dat het braver geworden is. Tegenwoordig heb je veel meer regels, zoals het doopcharter.

Peeters Het studentenleven is ook veel openbaarder geworden dan vroeger.

 

Gaan er buiten de Antwerpse studenten veel mensen naar het programma kijken?

Peeters Ik denk wel dat het interessant is voor studenten uit een andere stad. Zo zien ze dat er echt dag en nacht verschil is.

Jacobs In Leuven heb je de fakbars en is alles goedkoper. In Gent heb je gewoon één grote straat waar er gefeest kan worden. Wij zijn nog aan het opkomen.

De Wieuw Het studentenleven is in iedere stad anders en het wordt ook overal anders gepercipieerd. Vergelijk het met de supporters van een voetbalploeg.

Peeters Ja, die van Leuven roepen: “Hey Antwerpen, woessies!” en dan roepen wij gewoon: “Hey Leuven, marginalen!” (lacht)