't Stad ziet iedereen

Surveillance in de studentenbuurt
14/04/2013

De controverse rond de operationele camera op de Ossenmarkt ligt al weer enkele jaren achter ons. Toch blijft het idee van surveillerende camera’s in studentikoze straten een gevoelige kwestie. Zeker nu het Antwerpse bestuur besliste om in de studentenbuurt extra camera’s te plaatsen. Bij de beslissing zijn de negatieve adviezen van het Antwerps Studentenoverleg (ASO) grotendeels in de wind geslagen. “Wat vooral stoort, is het gebrek aan een adequate argumentatie”, zegt lid van het ASO, Orry van de Wauwer.

Antwerpen telt nu 96 camera’s en daar komen er binnenkort 21 bij. Daarvan belanden er zeven in de studentenbuurt, verspreid over de Italiëlei, het Frans Halsplein, de Sint-Jacobsmarkt, de Paardenmarkt, de Grote Kauwenberg en de Stadswaag. Het ASO vroeg aan het stadsbestuur een motivering voor de camera’s per locaties, maar kreeg het deksel op de neus. Toch gaf het voor 4 van de 7 camera’s een positief advies. “Op sommige locaties kan een camera nuttig zijn, op andere niet. Zo is een camera aan de Stadswaag minder relevant om grote criminaliteiten aan te pakken. Daar gaat het om kleine feiten die zeker moeten worden aangepakt, maar een camera kan daar weinig aan veranderen.” Eerder was het ASO al kritisch bij de evaluatie van de camera op de Ossenmarkt. “Het bestuur was bijvoorbeeld opgetogen over het aantal gevatte wildplassers, maar in werkelijkheid haalde zij haar doelstelling niet. De camera was geplaatst om grote misdrijven tegen te gaan en niet om kleine feiten te beboeten. De echte overlasten zijn nog niet verdwenen.”

 

Nochtans wil het stadsbestuur geen studenten viseren. Philippe Beinaerts, woordvoerder van de burgemeester, licht dit toe: “De beslissing om al dan niet camera’s te plaatsen baseren we altijd op objectieve gegevens van de politie, namelijk de criminaliteitscijfers en meldingen van overlast. Daaruit blijkt dat er in de studentenbuurt gemiddeld meer inbraken, gewapende diefstallen, fietsdiefstallen en incidenten van vandalisme voorkomen dan elders in de stad. Het gaat dus om reële en ernstige vormen van overlast waar de studenten zelf de slachtoffers van zijn.” Toch plaatst het ASO een grote kanttekening bij de objectieve criteria die bij de beslissing zijn gehanteerd. “Die cijfers worden berekend op basis van het aantal klachten per duizend inwoners. Hierin zijn enkel de gedomicilieerde inwoners opgenomen, maar de effectieve bewoners vielen uit de boot. Dat zorgt voor een scheeftrekking van de situatie.” Het lijkt er dus op dat de camera’s er komen om de klagende buurtbewoners te sussen, maar de hamvraag blijft of de camera’s effectief iets kunnen veranderen.

 

Het ontbreken van een degelijke argumentatie betekent niet dat het ASO aan de kant is gezet. “De beslissing over de camera’s werd zelfs uitgesteld om het overleg met de studenten te laten plaatsvinden”, benadrukt Beinaerts. De toekomst zal uitwijzen hoe de samenwerking tussen beide partijen zal verlopen. ASO-woordvoerdster Caroline Leys: “Het nieuwe bestuur is nog maar net geïnstalleerd. We kijken dan ook uit naar het eerstvolgende overleg met de burgemeester en de nieuwe schepen van onderwijs, Claude Marinower.”