Spirit in de ring geworpen

De leeuwenkuil
23/05/2006

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 legt dwars jonge politici op de rooster. Wij gaan op zoek naar hun drijfveren en ambities, we willen weten wat hen voor hun partij doet kiezen. Wat betekent het om vandaag jong te zijn in de politiek? Deze maand spraken we met Guan Schaiko. Hij is 21, zit in zijn tweede jaar Rechten aan de KUL en is lid van spirit.

Vanwaar de politieke microbe?

Guan Schaiko Toen ik vijf was zijn mijn ouders van Syrisch-Koerdistan naar Belgi√ę gevlucht. Als kind van politieke vluchtelingen kom je al snel in contact met de politiek in brede zin. Op school voerde ik ook graag discussies. Eigelijk is het echt begonnen toen ik in het vierde middelbaar deelnam aan het Europees Jongerenparlement. De laatste twee jaren van het middelbaar ben ik voorzitter geweest van de leerlingenraad van het Sint-Gummaruscollege in Lier. Uiteindelijk werd ik lid van spirit in 2003. Voordien was ik al ge√Įnteresseerd in de Volksunie en hun visie op democratie en het zelfbeschikkingsrecht voor elk volk. Toen de Volksunie gesplitst is, voelde ik me meteen aangesproken door de vooruitstrevende groep binnen spirit. Begin 2004 kwam ik terecht in het nationaal bestuur van onze jongerenpartij Prego. Verder zetel ik nog in de partijraad en het partijbestuur van spirit.

 

Kom je op bij de komende gemeenteraadsverkiezingen?

Schaiko Dat staat nog niet vast maar als ik opkom zal het in Nijlen zijn.

 

Wat zijn je concrete taken binnen de jongerenafdeling Prego?

Schaiko Ik ben verantwoordelijke communicatie en hoofdredacteur van ons magazine ‚ÄúPregoPraat‚ÄĚ dat vier keer per jaar verschijnt. Als nationaal bestuurslid neem je het dagelijks bestuur van de organisatie waar. Samen bereiden we acties voor. We organiseren bijvoorbeeld ook een politieke school, een vormingsprogramma voor jonge mensen. E√©n zaterdag per maand is er een vormingssessie. Dat gaat van leren debatteren, over creatief denken tot een interculturele uitstap in Antwerpen. Prego is ook statutair vertegenwoordigd in alle geledingen van spirit. Zo hebben de jongeren een duidelijke stem in de partij. Laatst bijvoorbeeld, tijdens het congres over nieuwe samenlevingsvormen. Toen ijverde Prego voor de gelijkschakeling van het burgerlijk huwelijk en het samenlevingscontract door het burgerlijk huwelijk af te schaffen.

 

Kruipt er veel tijd in je politieke bezigheden?

Schaiko Ja, maar ik doe het graag. Er zijn veel vergaderingen, onder andere van het nationaal bestuur van Prego, partijbestuur en de partijraad van Spirit.

 

Wat wil je inhoudelijk realiseren?

Schaiko Thema's als duurzaamheid zijn voor mij zeer belangrijk. We moeten denken aan de volgende generaties. Ook moet er gezocht worden naar pragmatische oplossingen voor samenlevingsproblemen. Spirit heeft hieromtrent trouwens een 70-puntenplan uitgewerkt voor de interculturele samenleving. Ik wil ook meebouwen aan een zelfstandig Vlaanderen in een Europa van de regio's. In het bestuur moet er een soort ‚Äújongerentoets‚ÄĚ komen bij elke beleidsbeslissing want wij maken tenslotte een groot segment van de samenleving uit. Verder moet de drempel tot cultuur verlaagd worden voor jongeren. Cultuur is te vaak voer voor de elite. In het middelbaar onderwijs moet een cultuurpakket worden onderwezen. Jongeren komen zo in contact komen met andere culturen, zienswijzen en ontspanningsvormen. Minister Anciaux levert op dat vlak goed werk.

 

Wat vind je van het kartel met sp.a?

Schaiko Als jonge partij gingen we in 2003 op zoek naar een andere progressieve partij om de progressieve krachten te bundelen. Het sloeg wel aan, zowel in 2003 als 2004. We blijven uiteraard onze eigen accenten leggen. Het grote verschil tussen spirit en de sp.a is dat wij vinden dat iedereen gelijk moet beginnen terwijl de sp.a juist vindt dat iedereen op het einde van de rit nogal gelijk moet zijn. De filosofie van spirit vertrekt vanuit de vrijheid en gelijke kansen voor iedere mens. Het is dan de taak van het individu om vervolgens zijn eigen verantwoordelijkheid op te nemen.

 

Kan spirit zich door dat kartel niet te weinig profileren?

Schaiko Nee. Natuurlijk is het zo dat we op veel punten overeenkomen met sp.a, anders zou dat kartel nogal belachelijk zijn. Maar we hebben onze eigen accenten. We spelen een voortrekkersrol in de gelijke kansenthematiek voor bijvoorbeeld holebi's, thema's betreffende duurzaamheid, het pacifisme enz. Wij ijveren bovendien voor meer Vlaamse bevoegdheden. Dat zijn duidelijke verschillen met sp.a. en dat is maar goed ook. Het zou immers een verschraling van ons politieke landschap betekenen wanneer we zoals in Groot-Brittanni√ę slechts √©√©n links blok tegenover √©√©n rechts blok zouden kennen. Dan hebben de mensen enkel maar de keuze tussen zwart of wit, maar een maatschappij zit veel complexer in elkaar.

 

We kregen onlangs te horen dat Spirit een inhoudsloze partij is, wat is je reactie daarop?

Schaiko Dat is de stelling die ook sommige media propageren. Maar dan moeten ze ons partijprogramma maar eens lezen. Wij zijn bijvoorbeeld de eerste partij die een congres organiseert voor nieuwe samenlevingsvormen. Denk ook aan ons 70-puntenplan voor een interculturele samenleving. In het debacle Brussel-Halle-Vilvoorde hebben we Vlaanderen behoed van een grote vergissing. De verstrenging van de wapenwet, waar spirit wetsvoorstellen voor heeft ingediend, werd altijd tegengehouden door de CD&V en VLD, maar nu profileren zij zich plots als hevige voorstanders van een dergelijke verstrenging. We zijn op verschillende vlakken bezig, en dat resulteert regelmatig in wetsvoorstellen. Grote partijen moeten eerst naar zichzelf kijken en niet constant commentaar geven op de kleinere partijen. Is er geen inhoudelijke focus nodig? De Volksunie is altijd een ethisch-progressieve partij geweest en had ook een links-liberaal profiel. Dat van spirit moet duidelijk naar voren komen en de media moeten hieromtrent eerlijk berichtgeven. Jullie partij lijkt soms maar uit één persoon te bestaan.

 

Wat is Spirit zonder Bert Anciaux?

Schaiko Bert Anciaux is een fantastisch minister en een van de zwaargewichten binnen de Vlaamse Regering. Maar de partij is meer dan Bert Anciaux alleen. Bekende figuren zijn wel nodig en we mogen ons ook gelukkig prijzen dat er binnen spirit zulke mensen zijn. Maar niet iedereen kan minister zijn. Onze mandatarissen zijn stuk voor stuk mensen die hard werken en hun mandaten op een eervolle manier invullen. Zij verdienen zeker ook respect.

 

Je bent zelf politiek vluchteling. Hoe sta je tegenover de opkomst van extreemrechts?

Schaiko Links en rechts wisselen elkaar constant af in Europa. In Vlaanderen heeft extreemrechts echter al jaren een stevige basis uitgebouwd. Dat resulteert in perversiteiten zoals we met de racistische moorden in Antwerpen hebben mogen ervaren. Extreemrechts ontkent elke betrokkenheid. Als je echter dag in, dag uit gaat schreeuwen dat een hoofddoek een teken van onwil is om zich te integreren, roept dat vreemdelingen ons werk afpakken en tegelijkertijd zegt dat ze niet willen werken, als je beweert dat een vreemdeling een bedreiging is voor de Vlaamse identiteit, dan ben je op zijn minst moreel verantwoordelijk voor de daden van iemand die juist die argumenten gaat gebruiken om onschuldige medeburgers neer te knallen. Elke Vlaamse partij moeten voor zichzelf uitmaken of ze eventueel willen regeren met het Vlaams Belang. Als een partij vindt dat ze geen of te weinig raakvlakken heeft met Vlaams Belang dan is het gewoon hun democratische recht om niet met hen scheep te gaan. Voor mezelf en spirit zijn er geen raakpunten met het VB. Zij willen de afschaffing van de vakbonden, voeren een neoliberale economische politiek, willen dat burgers het heft gewapenderhand in eigen handen kunnen nemen, zijn tegen gelijke kansen voor holebi's, ontkennen de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht enzovoort. Dat zijn punten waar wij als links-liberalen totaal anders over denken. Extreemrechts moet begrijpen dat 75 procent van de mensen niet voor hen stemt. Ze schreeuwen dat ze mee moeten regeren. Maar waarom moet die 75 procent zich aanpassen aan een partij wier idee√ęn haaks staan op een democratisch-humanistische samenleving van de 21ste eeuw? Volgens mij moet de beweging van de andere kant komen.

 

Tot slot: wat zijn je persoonlijke ambities?

Schaiko Eerst en vooral wil ik mijn diploma in de Rechten behalen. Iemand die in de politiek stapt, wil zaken veranderen en dat kun je alleen als je daartoe de nodige macht krijgt. Als ik die mogelijkheid krijg, zal ik die zeker met beide handen grijpen. Maar engagement in de samenleving kan ook op allerlei andere manieren, van vrijwilligerswerk tot scoutsleider. Dus ik zal zeker wel iets vinden om mij mee bezig te houden!