SMS

08/11/2005
🖋: 

Dit nummer een volledige SMS over overlast en ongewenst gedrag op en rond de campus. Indien u tijdens het lezen van deze rubriek enkele leuke ideetjes opdoet, valt dit geheel onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Uit recent cijfermateriaal blijkt dat 20% van de woninginbraken in het Gentse gebeuren bij studentenkoten, in Leuven zou het over 16,9% gaan. De Gentse politie heeft op basis van deze cijfers besloten om een grootschalige preventiecampagne te lanceren onder de slogan ‘Kot op slot’. Naast het verspreiden van blocnotes en affiches met deze slogan, zal de lokale politie ook controles uitoefenen op het afsluitgedrag van de studenten.

 

In Antwerpen lanceerde Studiant op vraag van het stadsbestuur de campagne ‘over lastig' om het probleem van eventuele studentenoverlast aan te pakken. De Antwerpse politie slaagde er al in om haar kat te sturen naar een avondlijke vergadering van de studentenclubs “omdat overuren nu eenmaal niet betaald worden.” Meer info op www.overlastig.be

 

Terwijl de studenten in Gent extra bescherming krijgen, zullen ze in Leuven harder worden aangepakt. De Leuvense politie hanteert tegenwoordig de nultolerantie. Studenten, die ’s nachts lopen te zingen op straat, zich bezondigen aan wildplassen, of op andere wijze de rust van de goegemeente verstoren, kunnen zich verwachten aan een boete van 250 euro. Eén Leuvense rechtenstudent mocht al een nachtje in de cel doorbrengen. Hij leegde in beschonken toestand zijn blaas tegen een combi, waarna hij de arresterende agenten liet weten dat zijn advocaat hun wel zou weten te vinden.

 

Deze zomer werd een jobstudent op staande voet ontslagen bij de GB Express in de Nationalestraat. Hij was er in geslaagd om het systeem te hacken en het gebruikelijke “Bedankt en tot ziens” op het kasticket te vervangen door het meer directe “Uw moeder is een hoer”.

 

Het hoeven niet altijd de studenten te zijn. Aan de UGent kwam deze zomer een prof in opspraak die een neppostgraduaatopleiding aanbood. De studenten dienden 1000 euro inschrijvingsgeld te betalen voor een ’Specialisatie in Kennis- en Informatiebeheer’. De lessen werden echter systematisch uitgesteld of afgeschaft en één vak van acht studiepunten bestond uit één enkele les van 3 uur, gedoceerd door de zoon van de prof in kwestie.