Kort

16/10/2010
🖋: 

“Aids is geen dodelijke ziekte meer”

Edwin Wouters, socioloog aan de UA, is een van de zeven laureaten van Young Researchers Essay Competition 2010. In zijn artikel evalueert hij de behandeling van aidspatiënten in de Zuid-Afrikaanse provincie Vrijstaat. “Dankzij de anti-retrovirale geneesmiddelen (aidsremmers) is aids geen dodelijke ziekte meer,” legt Wouters uit, “maar genezen doen de patiënten niet.” In Zuid-Afrika worden ook aidsremmers verdeeld, maar slechts de helft van de patiënten wordt bereikt. Voorts is er slechts een geringe psychologische begeleiding waardoor er therapiemoeheid optreedt. Wouters pleit voor een verhoging van de betrokkenheid van de gemeenschap, of het Zuid-Afrikaanse anti-retrovirale programma zal zijn doelstellingen niet waarmaken.

 

UA is de strengste

In vergelijking met de andere Vlaamse universiteiten, hanteert de UA de strengste toelatingsvoorwaarden voor bissers en trissers. Als je op het einde van het jaar geen 50 procent hebt behaald op de studiepunten waarvoor je bent ingeschreven, dan moet je het volgende jaar 75 procent halen. Anders wordt je volgende inschrijving geweigerd. De UA houdt in tegenstelling tot andere universiteiten geen cijfers bij over het aantal weigeringen. Zo weigerde de UGent, hetzij met mildere toelatingsvoorwaarden (minstens 60 studiepunten behalen binnen drie jaar), 572 studenten. De KU Leuven weigerde een kleine vijfhonderd studenten en de VUB tot slot weigert geen studenten.

 

Tutoraat-leerlingen krijgen financieel duwtje

Op donderdag 30 september werden alle medewerkers, leerlingen en tutoren in de bloemetjes gezet (zie dwars 61). Daarnaast zal ZONTA, een internationale organisatie van vrouwen met leidinggevende positie in beroep of bedrijf, het tutoraatproject financieel steunen. Twee tutoraat-jongeren die hun studieloopbaan aan het hoger onderwijs beginnen, zullen een financieel duwtje in de rug krijgen, ter waarde van 300 euro. De scholen die meewerken aan het tutoraatproject konden hiervoor beloftevolle kandidaten voordragen.

 

Universiteit Antwerpen start opleiding Medische Kunst

Vanaf dit jaar lanceert Ann Van de Velde, hematologe aan de UA, een post graduaat Medische Kunst. Op vraag van de medische wereld start ze samen met kunstenares Pascale Pollier-Green de internationale opleiding Art Researches Science aan de faculteit Geneeskunde. De mix tussen studenten Geneeskunde en Kunst moeten de toekomstige artsen een breder perspectief bieden. Voorlopig start het proefproject slechts met twee studenten, maar vanaf volgend academiejaar is het wel de bedoeling om een achttal studenten jaarlijks af te leveren. Naast de opleiding zal er ook meegewerkt worden aan verschillende tentoonstellingen.

 

Eredoctor aan UA wint Nobelprijs

Andre Geim heeft samen met zijn Russische collega Konstantin Novoselov de Nobelprijs voor de natuurkunde gewonnen. Ze krijgen de onderscheiding voor hun baanbrekend werk bij de ontwikkeling van grafeen, het dunste en tegelijkertijd een van de sterkste materialen ter wereld. De prijs wordt in december in Stockholm uitgereikt. In april ontving Geim reeds een eredoctoraat van onze faculteit Wetenschappen. In 2004 werd de UA-professor François Peeters nog gepolst om mee te werken aan het project van Geim en Novoselov. Peeters, die toen net departementshoofd was geworden, moest wegens tijdsgebrek weigeren. Niet dat Peeters een Nobelprijs heeft gemist, want Geim en Novoselov hebben de ontdekking gedaan. Peeters' taak zou veeleer de theoretisch en verklarende geweest zijn.