Chris Van den Wyngaert zet uiteen

01/04/2002
ūüĖč: 

Prof. Dr. Chris Van den Wyngaert heeft rechten en criminologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel, welke studies ze vlot wist te combineren met een opleiding aan het conservatorium. Als professor heeft ze zich verregaand toegelegd op de studie van het internationaal strafrecht en strafprocesrecht.

Verdere faam heeft ze bij het grote publiek verworven doordat ze fungeerde als vice-voorzitter in de commissie Franchimont en herhaaldelijk zetelt als ad hoc-rechter in het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

 

Op 14 maart gaf ze, in het kader van de feestdag op de UFSIA, een interessante uiteenzetting waarbij ze het algemene belang van internationale verdragen in het kader van een streven naar een internationale eenmaking van strafrecht en strafrechtspleging benadrukte. Onze redactie hoopt haar persoonlijk te kunnen begroeten in het volgende nummer waarbij de vraag naar internationalisering ongetwijfeld verder zal worden uitgespit.