Bezette stad

02/05/2009
🖋: 
Auteur extern
Nathaniël Bovin

Wie tijdens de Bolognaconferentie in Leuven moest zijn, zal het gemerkt hebben. Leuven veranderde zowaar voor enkele dagen in een bezette stad, waar men slechts vlot kon circuleren met de juiste papieren in handen. Volgens politiewoordvoerder Marc Vrankx was deze aanpak het resultaat van geruchten dat er verschillende buitenlandse organisaties naar Leuven wilden afzakken met weinig pacifistische bedoelingen. Het kwam tot relletjes met leden van La Vague Européenne, maar afgezien daarvan bleef het over het algemeen rustig.

Benjamin, lid van een Franse anarchistische groepering, kwam met La Vague Européenne in Leuven en Brussel demonstreren tegen de ministeriële conferentie. “Allereerst hadden we met ‘La Vague Européenne’ een ‘tegentop’ georganiseerd met internationale studenten aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Initieel gingen we een ronde maken door Leuven, maar toen we achter de universiteitsbibliotheek op een politieblokkade stootten, raakten de gemoederen verhit. Een aantal Franse en Italiaanse studenten zochten bovendien een kans om de confrontatie met de politiemacht aan te gaan. Daarna hebben we nog gewacht tot de politie de aangehouden studenten terug vrijliet, eer we naar Brussel afgezakt zijn.”

 

Brussel viel tegen wat betreft opkomst: “De – toch nationale – betoging was met slechts een 3.000-tal deelnemers naar Franse normen zeer klein.” De atmosfeer noemt Ben “amical et festif”. Wel bleven het grotendeels twee aparte betogingen, La Vague aan de ene kant en ResPACT aan de andere. “De organisatie van ResPACT zag ons niet gaag komen, wegens de aangerichte schade tijdens de bezetting van de aula's op de ULB. Bovendien delen we ook niet volledig dezelfde doelen.” Hoewel La Vague Européenne ResPACT ondersteunt, gaan ze voor hen niet ver genoeg: “Wij zijn tegen het integrale Bolognaproces, niet enkel tegen de stijgende kosten, die maar een deel zijn van een overkoepelende privatiseringsstrategie. Voor ons moet er van Bologna afgestapt worden en gestreefd worden naar gratis en open universiteiten zonder inbreng van de markt.”

 

Het politieoptreden werd vanuit sommige hoeken als confrontationeel omschreven. Ben nuanceert: “Vergeleken met Brussel was de politie in Leuven wel duidelijker aanwezig. In Brussel werd de rol van de politie bijna volledig overgenomen door de veiligheidsdiensten van ResPACT zelf. Over het algemeen zou ik het optreden niet als te confrontationeel omschrijven, maar wel zonder tolerantie.”

 

Hebben de betogingen ook resultaten opgeleverd? De actievoerders zijn maar gematigd tevreden: “We zijn er niet echt in geslaagd om de conferentie te verstoren, en mijns inziens was de tegentop ook geen succes wegens een wat gebrekkige voorbereiding en verdeeldheid tussen de verschillende delegaties. Vooral tussen de Franse en de Spaanse studenten bestond er wat spanning wegens de vernielingen die aan de ULB werden aangericht. De Spaanse studenten vonden dat dit niet kon, terwijl de Franse studenten gewend zijn aan zulke vorm van protest. Dit heeft de sfeer wel aangetast en de goede samenwerking gekelderd.”