ANTENA for president

jonge allochtonen aan de top
23/11/2006
🖋: 

Als je Mohammed heet, zit je met een serieuze handicap op de arbeidsmarkt, zoveel is zeker. Om dit euvel te verhelpen tracht men niet alleen discriminerende werkgevers op de vingers te tikken. In de hoop de kansen op een degelijke job te vergroten, wordt de nadruk vooral gelegd op vorming en taalverwerving: taalcursussen, 'aanpassingslessen' en ook hoofddoekafradende politici in overvloed.

Onze autochtone medemens durft echter wel eens te vergeten dat ‘allochtoon’ niet steevast gelijkgeschakeld kan worden met het in de media zo populaire stereotype “laaggeschoolde krullenbol die geen Nederlands spreekt”. Sterker nog, er zijn meer dan genoeg gediplomeerde Nederlandstalige jonge mensen in Vlaanderen die toch een andere nationaliteit hebben dan de Belgische. Deze groep is evenwel nagenoeg onzichtbaar en bovendien ondervertegenwoordigd in de hogere regionen van onze arbeidsmarkt.

 

Dat geldt ook voor de culturele sector en Cultuur Lokaal wilde hier iets aan doen. Dit Steunpunt voor Lokaal Cultuurbeleid (vzw) stelde samen met o.a. minister Anciaux vast dat de raden van bestuur van culturele instellingen bevolkt worden door grijze blanke mannen en vond het tijd voor verandering. Prompt werd naar Nederlands voorbeeld ANTENA opgericht. Het project wil voor meer diversiteit zorgen in de culturele sector door zich te richten op alle jonge hoogopgeleiden die deel uitmaken van twee culturen. Wij zochten projectcoördinator Florinela Petcu en deelneemster Carolina Ojeda op voor meer informatie.

 

De twee schrandere dames leggen ons uit dat het programma bestaat uit twee luiken waarbij er wordt samengewerkt met verschillende centrumsteden en hun culturele instellingen. In een eerste theoretisch gedeelte wordt er inzicht vergaard in ons artistieke landschap en wordt het hoe en wat van het bestuur van cultuurhuizen uit de doeken gedaan. Vervolgens gaan de deelnemers in een praktisch luik zelf aan de slag en fungeren ze als bestuursleden. Carolina: “Het is een verrijkende ervaring, en dat voor beide partijen. We leggen heel andere accenten, hebben andere ideeën over hoe je allochtonen warm kan maken voor cultuur en zijn niet zo vastgeroest als de mensen die normaal gezien deel uitmaken van dergelijke raden.”

 

Het project kent een bescheiden succes – binnenkort worden er weer wat trajecten opgestart – en Florinela Petcu vertelt dan ook niet zonder trots hoe ze voor verjonging, vervrouwelijking en diversiteit zorgen. Ze hadden aanvankelijk af te rekenen met scepticisme vanuit de sector en kregen flink wat tegenwind vanuit rechtse hoek. Florinela Petcu gaat nuchter in tegen het verwijt positieve discriminatie in de hand te werken: “Die raden moeten een spiegel zijn van de bevolking en daar zorgen wij mee voor, dat is niet meer dan eerlijk. Het is ook belangrijk dat we komaf maken met de stereotypen. Onze deelnemers zijn intelligente, ambitieuze en getalenteerde mensen en het wordt tijd dat ze ook een stem krijgen.” De vraag is natuurlijk of de deelnemers nog wel die aandacht en inspanningen nodig hebben. Zullen dergelijke mensen hun weg niet vanzelf maken? “De realiteit bewijst het tegendeel. Ze verdienen dat extra zetje, anders duurt het veel te lang eer ze echt aan bod komen in onze – door diversiteit gekenmerkte – maatschappij”, aldus Petcu.

 

ANTENA is een project van Cultuur Lokaal, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid en met medewerking van de stadsbesturen van Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Hasselt, Leuven, Gent, Oostende, Roeselare, Genk en de Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel.

 

 

Ben jij opgegroeid in twee culturen en beantwoord je aan het juiste profiel? Binnenkort start ANTENA weer met een – overigens kosteloze – opleiding. Meld je aan voor de selectiegesprekken bij florinela.petcu@cultuurlokaal.be (02/551.18.50).